ࡱ> gibcdef @bbjbjʚʚ0J p$<lp$R!! % $ b 0!$ !(,DF!J\ppptuDpptuBIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEAMIE P L A S T Y K A MATERIAAY POMOCNICZE DLA SZKA PODSTAWOWYCH, GIMNAZJW I SZKA PONADGIMNAZJALNYCH (Wybr ze zbiorw Biblioteki Pedagogicznej w CheBmie ) Wybr i opracowanie: Marta GiebudziDska CheBm, wrzesieD 2008 SZKOAY PODSTAWOWE Wydawnictwa zwarte 1. Bogdanowicz, Piotr Plastyka : dom i okolica / Piotr Bogdanowicz. - PoznaD : "Arka", 1999. - 84 s. 2. Boguszewska, Anna Integracja muzyki i plastyki : scenariusze zaj z przedmiotu "sztuka" / Anna Boguszewska, Dorota Cie[lik, Marzena GaBadyk, Henryk Pogorzelisk. - CheBm : Samorzdowy O[rodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - 39, [3] k. 3. Jakbik, Barbara Programy nauczania sztuki (plastyki) w klasach IV-VI szkoBy podstawowej oraz I-III gimnazjum / Barbara Jakbik, Piotr Bogdanowicz. - PoznaD : "Arka", 1999. - 32 s. 4. KoBodziej, Marek Program autorski : komputer na lekcjach plastyki : "szybki start" : szkoBa podstawowa / Marek KoBodziej. - Gdynia : [b.w.], 1999. - [14] s. Program zawiera podstawowe wiadomo[ci z zakresu obsBugi komputera w systemie operacyjnym Windows oraz podstawy pracy w programach graficznych. 5. Kordon, Beata Plastyka : poradnik dla nauczyciela : szkoBa podstawowa [kl.] 4-6 / Beata Kordon. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2002. - 65, [3] s. 6. Krzy|aniak, Lidia Symetria w zabytkach naszego miasta / Lidia Krzy|aniak // W: Projekt edukacyjny i inne formy uczenia si we wspBpracy : w realizacji [cie|ek edukacyjnych : przedszkole, szkoBa podstawowa, gimnazjum, szkoBa ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kitowskiej. - PiBa : K&K , 2003. - S. 61-67 Korelacja midzyprzedmiotowa. 7. Metodyka plastyki w klasach IV-VIII / pod red. StanisBawa Popka. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1989. - 232 s. 8. Misior-Wa[, Agnieszka Lubi tworzy : podrcznik do nauki plastyki dla klas 4 - 6 / Agnieszka Misior-Wa[, Wojciech Sygut. - Kielce : "MAC Edukacja", 2004. - 128 s. 9. Misior-Wa[, Agnieszka Lubi tworzy : podrcznik z wiczeniami dla klasy 4 / Agnieszka Misior-Wa[. - Kielce : "MAC", 2000. - 128 s. 10. Misior-Wa[, Agnieszka Lubi tworzy : podrcznik z wiczeniami dla klasy 5 / Agnieszka Misior-Wa[. - Kielce : "MAC", cop. 2000. - 128 s. 11. Misior-Wa[, Agnieszka Lubi tworzy : podrcznik z wiczeniami dla klasy 6 / Agnieszka Misior-Wa[. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2002. - 128 s. 12. Misior-Wa[, Agnieszka Lubi tworzy : przewodnik metodyczny dla nauczycieli : klasa 4 / Agnieszka Misior-Wa[. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2001. - 104 s. 13. Misior-Wa[, Agnieszka Lubi tworzy : przewodnik metodyczny dla nauczycieli plastyki : klasa 5 / Agnieszka Misior-Wa[. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2001. - 112 s. 14. Misior-Wa[, Agnieszka Lubi tworzy : przewodnik metodyczny dla nauczycieli plastyki : klasa 6 / Agnieszka Misior-Wa[. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2002. - 107 s. 15. Misior-Wa[, Agnieszka Sztuka : plastyka - muzyka : program nauczania dla klas 4-6 / Agnieszka Misior-Wa[, Teresa Wjcik. - Kielce : "MAC", 2000. - 48 s. 16. Neubart, Barbara Plastyka 4 : zeszyt wiczeD / [aut. Barbara Neubart]. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., cop. 1998. - [2], 23 k. 17. Piotrowska-Roszkiewicz, Maria MaBgorzata Program nauczania plastyki dla klas IV-VI szkoBy podstawowej i gimnazjum / Maria M. Piotrowska-Roszkiewicz. - PBock : "Korepetytor", 1999. - 36 s. 18. Plastyka - muzyka : propozycje programowe / oprac. Bo|ena Marczykowska. - [B.m.] : [b.w.], [1999]. - 20 s. 19. Program szkoBy podstawowej : plastyka : klasy IV-VIII / Ministerstwo O[wiaty i Wychowania, Instytut Programw Szkolnych. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1994. - 15, [1] s. 20. Sobczyk, Jolanta Konspekt lekcji sztuki z elementami edukacji europejskiej w klasie IV / Jolanta Sobczyk, Barbara SiemieDska-Pleszka // W: SzkoBa - edukacja europejska. Cz. 2 / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Gra : Wydaw. Nauczycielskie, 2002. - S. 200-204 21. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka dla klas 4-6 : program nauczania : szkoBa podstawowa / StanisBaw Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag. S.A., 1999. - 29, [3] s. 22. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka : instrukcja dla nauczyciela : szkoBa podstawowa, gimnazjum / StanisBaw Krzysztof Stopczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag. S.A., 1999. - 14, [2] s. 23. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka : podrcznik dla kl. czwartej szkoBy podstawowej / StanisBaw Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart. - Wyd. 15 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1998. - 67, [1] s. 24. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka : podrcznik 5 : szkoBa podstawowa / StanisBaw Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart. - Wyd. 15 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., [2000]. - 94, [1] s. 25. Szalewicz, WiesBawa Swobodne kompozycje plastyczne inspirowane zwyczajami i tradycjami ludowymi zwizanymi ze [witami Bo|ego Narodzenia i Nowego Roku - wykonanie kartki [witecznej : cykl trzech lekcji sztuki do 4 klasy szkoBy podstawowej / WiesBawa Szalewicz // W: Edukacja regionalna w liceum profilowanym : III edycja grantw wojewdzkich : [praca zbiorowa] / aut. projektu Anna Dudek-Janiszewska, BogusBawa Lenard. - CheBm : Samorzdowy O[rodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - K. 56-61 26. Terminy i pojcia w programach i podrcznikach szkoBy podstawowej : plastyka / oprac. Lidia Chmielewska ; pod red. MichaBa Jaworskiego ; Instytut Programw Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Warszawa : IPS. MEN, 1988. - [4], 185 s. 27. Tomaszewska, Maria Sztuka (muzyka i plastyka) : program nauczania przedmiotu blokowego w klasach IV-VI szkoBy podstawowej (II etap edukacyjny) / Maria Tomaszewska, Katarzyna Turowska-Zakrzewicz. - GdaDsk ; Straszyn: Wydaw. M. Ro|ak, cop. 1999. - 22, [2] s. 28. Turowska-Zakrzewicz, Katarzyna Plastyka : podrcznik dla klasy V / Katarzyna Turowska-Zakrzewicz. - GdaDsk : Wydaw. M. Ro|ak, 2000. - 87, [1] s. 29. Turowska-Zakrzewicz, Katarzyna Plastyka : podrcznik : szkoBa podstawowa VI / Katarzyna Turowska-Zakrzewicz. - GdaDsk : Wydaw. M. Ro|ak, cop. 2000. - 96 s. 30. Turowska-Zakrzewicz, Katarzyna Przewodnik metodyczny do plastyki : szkoBa podstawowa : [kl.] 6 / Katarzyna Turowska-Zakrzewicz. - GdaDsk : Wydaw. M. Ro|ak, 2001. - 54 s. 31. Twardowska, Alicja Program nauczania sztuki w klasach 4-6 szkoBy podstawowej / Alicja Twardowska. - Warszawa : "Juka", 2000. - 27 s. 32. Wawrzyniak, Zofia Sprawdziany z plastyki : klasa IV-VIII / oprac. Zofia Wawrzyniak [i in.]. - PoznaD : IKN. ODN, 1985. - 31 s. 33. Wjcik-Standio, Magdalena PrzysBowia ludowe : lekcja sztuki w klasie IV / Magdalena Wjcik-Standio // W: Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna / red. Krystyna Sujak-Lesz, Zofia KukliDska. - Warszawa : Centralny O[rodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - S. 77-84 34. ZieliDski, Jacek Antoni Wiedza o sztuce : przewodnik dla nauczycieli plastyki w klasach 5-8 / Jacek Antoni ZieliDski, Joanna Stasia. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1998. - 55, [1] s. Wydawnictwa cigBe 35. Bolinger, Barbara Co wiemy o kompozycji? / Barbara Bolinger, Piotr Bolinger // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 2, s. 36-38 36. CiebieD, Barbara Hospitacja diagnozujca przeprowadzona pod koniec drugiego semestru na lekcji plastyki w klasie V / Barbara CiebieD // Wszystko dla SzkoBy. - 2007, nr 4, s. 13-15 Temat lekcji: Elementy abecadBa plastycznego. Arkusz hospitacji diagnozujcej. 37. Czech, Jadwiga Moje szkolne konkursy plastyczne / Jadwiga Czech // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 34-35, 38-41 38. Gajek, Gra|yna Ba[niowa maska karnawaBowa - zabawa w teatr : scenariusz warsztatw literacko-plastycznych / Gra|yna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 8-9 Zajcia przeznaczone dla uczniw klasy IV szkoBy podstawowej. 39. Gajek, Gra|yna Mitologiczne zwroty i wyra|enia przedstawione za pomoc r|nych technik plastycznych : scenariusz wystawy / Gra|yna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 10 40. GaBzka, Joanna Jesienne domy : konspekt zaj / Joanna GaBzka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 28-29 Temat: Wykonanie jesiennych domw na podstawie piosenki Ewy Sopur "Piosenka o moim domu". 41. Gayer, Hanna Ilustracja plastyczna utworw klasycznych / Hanna Gayer // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 42-45 42. Kaczorek, Ewa Chleb : projekt edukacyjny / Ewa Kaczorek, MaBgorzata Lewandowska, Anna Gorberg [i in.] // Wszystko dla SzkoBy. - 2005, nr 9, s. 20-24 Scenariusz zaj dla uczniw klas V szkoBy podstawowej. Projekt edukacyjny integrujcy przyrod, histori, plastyk, religi, muzyk oraz informatyk. 43. MagdaDska, Magdalena Projekt ilustracji do ksi|ki wykonany technik kola|u : plan metodyczny lekcji sztuki - plastyki dla klasy V w ramach nauczania blokowego (blok humanistyczny) / Magdalena MagdaDska // Wszystko dla SzkoBy. - 2005, nr 5, s. 10-11 44. Pietruszka-Aj, Marzanna Historia mojej rodziny : zajcia integrujce jzyk polski, histori i spoBeczeDstwo, sztuk (plastyk i muzyk) / Marzanna Pietruszka-Aj // Korepetytor. - 2004, nr 8, s. 6-9 Konspekt lekcji dla klasy IV. 45. Poniewozik, Antonina Scenariusz zaj interdyscyplinarnych z informatyki i plastyki realizowanych w kl. VI / Antonina Poniewozik, Joanna Poniatowska // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 44-45 Temat: Projekt wielkanocnej kartki [witecznej. 46. Prokopowicz, Krystyna Staro|ytno[ wiecznie |ywa / Krystyna Prokopowicz // Jzyk Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 36-47 Temat lekcji: Heros staro|ytno[ci - Prometeusz. 47. SokoBowska, Anna Tradycje Zwit Bo|ego Narodzenia : konspekt otwartej lekcji sztuki w klasie V szkoBy podstawowej / Anna SokoBowska // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 25-27 Zajcia integrujce wiedz religijn, historyczn, geograficzn, polonistyczn, muzyczn i plastyczn. 48. SoroczyDska, Izabela Tablice dydaktyczne do plastyki / Izabela SoroczyDska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 5, s. 37-38 Scenariusz lekcji. Temat: O kompozycji. 49. StaDczyk, Anna Zaproszenie do udziaBu w konkursie na ekslibris szkolnej biblioteki : scenariusz zaj integrujcych tre[ci edukacji czytelniczo-medialnej z edukacj plastyczn w klasie VI / Anna StaDczyk, Emil M. Wiktorowski // Wszystko dla SzkoBy. - 2004, nr 7-8, s. 7-9 50. Stbelska, Barbara Polskie taDce narodowe na tle tradycji danego regionu : temat lekcji interdyscyplinarnej do realizacji na przedmiotach: muzyka, technika, informatyka, plastyka / Barbara Stbelska, Bo|ena Boryczko // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 2, s. 21-25 51. Supernak, Teresa "Z ekologi za Pan Brat" / Teresa Supernak // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, nr 3-4, s. 101-111 Scenariusz zaj pozalekcyjnych dla koBa plastyczno-ekologicznego oprac. na podst. programu autorskiego "O ekologii poprzez sztuk". Program autorski opublikowany na Bamach portalu edukacyjnego eduForum (www.eduforum. pl). 52. Szyda, MaBgorzata Moda niejedno ma imi / MaBgorzata Szyda // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 3, s. 13-14 Scenariusz lekcji dla klasy V szkoBy podstawowej. 53. Wi[niewska, Magdalena Tryptyk paschalny / Magdalena Wi[niewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 31-33 54. Wi[niewska, Magdalena Witra|owa szopka czyli wykorzystywanie metody projektw w korelacji przedmiotw - katecheza, plastyka i technika / Magdalena Wi[niewska, Danuta StpiDska-Sobolewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 34-35, 40-41 Wykonanie szopki bo|onarodzeniowej technik witra|u przez uczniw klas V-VI. 55. Zawadzka, Krystyna "Woda zrdBem |ycia" / Krystyna Zawadzka // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2004, nr 1/2, s. 70-86 Projekt dotyczy racjonalnego gospodarowania zasobami wody, realizowany w szkole podstawowej, przy wspBpracy nauczycieli jzyka polskiego, plastyki, informatyki, matematyki, muzyki, historii. GIMNAZJA Wydawnictwa zwarte 56. Brol, Ewa Plastyczne widzenie [wiata : podrcznik do nauczania plastyki w gimnazjum / Ewa Brol. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2000. - 86 s. 57. Brol, Ewa Plastyczne widzenie [wiata : program nauczania plastyki w gimnazjum / Ewa Brol. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2000. - 16 s. 58. Ciesielska, Jolanta Przewodnik metodyczny do sztuki : gimnazjum : [kl.] 1 / Jolanta Ciesielska. - GdaDsk : Wydaw. M. Ro|ak., 2001. - 54 s. 59. Czuber, Janusz Program nauczania plastyki w gimnazjum / Janusz Czuber. - Warszawa : PrszyDski i S-ka, 1999. - 24, [1] s. 60. GaziDska, Danuta Pikno wokB nas : program nauczania plastyki w gimnazjum / Danuta GaziDska. - PoznaD : "eMPi2", 2001. - 18, [2] s. 61. Gorzelak, MaBgorzata Sztuka w zasigu rki : przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 1 i 2 / MaBgorzata Gorzelak. - Kielce : MAC Edukacja , 2003. - 144 s. 62. Gostomska, Jolanta Plastyka : konspekty zaj dla klas I-III gimnazjum / Jolanta Gostomska. - PBock : "Korepetytor", 2003. - 229 s. 63. Iwanicka, Iwona Plener ekologiczno-plastyczny / Iwona Iwanicka // W: Projekt edukacyjny i inne formy uczenia si we wspBpracy : w realizacji [cie|ek edukacyjnych : przedszkole, szkoBa podstawowa, gimnazjum, szkoBa ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kitowskiej. - PiBa : K&K , 2003. - S. 125-129 64. Jakbik, Barbara Programy nauczania sztuki (plastyki) w klasach IV-VI szkoBy podstawowej oraz I-III gimnazjum / Barbara Jakbik, Piotr Bogdanowicz. - PoznaD : "Arka", 1999. - 32 s. 65. Jaz, BogusBaw Woda i jej zanieczyszczenia : konspekt zaj z chemii i plastyki dla klasy I gimnazjum / BogusBawa Jaz // Wszystko dla SzkoBy. - 2005, nr 6, s. 24-25 66. Kordon, Beata Plastyka : poradnik dla nauczyciela : gimnazjum [kl.] 1-3 / Beata Kordon. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2002. - 70, [2] s. 67. Kowalczykowa, Alina Wiek XIX : romantyzm - realizm : materiaBy z dziejw sztuki dla licew i gimnazjw / Alina Kowalczykowa, Jzef Bachrz. - Warszawa : "Stentor", 2001. - 51, [1] s. Ksi|ka stanowi komplet ze zbiorem tablic G 1044. 68. Krawczyk, Dorota Program nauczania sztuki : w klasach 1-3 gimnazjum / Dorota Krawczyk. - Warszawa : "Juka", 2000. - 23 s. 69. Mikulik, Beata Zwiat sztuki : gimnazjum : scenariusze lekcji plastyki / Beata Mikulik. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., cop. 2004. - 127, [1] s. 70. Neubart, Barbara Dzieje sztuki : plastyka : zeszyt wiczeD : gimnazjum 1 / [Barbara Neubart]. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2000. - [27] s., [18] k. 71. Neubart, Barbara Plastyka : gimnazjum 2 : zeszyt wiczeD / aut. Barbara Neubart. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., cop. 2001. - 16 k., 8 k. 72. Neubart, Barbara Plastyka : gimnazjum 3 : zeszyt wiczeD / [aut. Barbara Neubart]. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., cop. 2002. - 64 s. 73. Piotrowska-Roszkiewicz, Maria MaBgorzata Plastyka : rozkBad materiaBu dla klas I-III gimnazjum / Maria MaBgorzata Piotrowska-Roszkiewicz. - PBock : "Korepetytor", 2000. - 47 s. Zawiera: Zestawienie literatury pomocniczej ; Propozycj oceny twrczo[ci dzieci i mBodzie|y ; PrzykBadowy konspekt lekcji ; Karty pracy do tematw z zakresu historii sztuki. 74. Piotrowska-Roszkiewicz, Maria MaBgorzata Program nauczania plastyki dla klas IV-VI szkoBy podstawowej i gimnazjum / Maria M. Piotrowska-Roszkiewicz. - PBock : "Korepetytor", 1999. - 36 s. 75. StpieD, Dariusz Sztuka : plastyka - muzyka : program nauczania sztuki w gimnazjum / Dariusz StpieD, Wojciech Sygut, MaBgorzata Matys-Ziemska. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. - 32 s. 76. StpieD, Dariusz Sztuka w zasigu rki : podrcznik do nauczania plastyki w gimnazjum. Cz. 1 / Dariusz StpieD, Wojciech Sygut. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003. - 128 s. 77. StpieD, Dariusz Sztuka w zasigu rki : podrcznik do nauczania plastyki w gimnazjum. Cz. 2 / Dariusz StpieD, Wojciech Sygut. - Kielce : "MAC Edukacja", [2002]. - 128 s. 78. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka 1 : gimnazjum : podrcznik / StanisBaw Krzysztof Stopczyk. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1999. - 127, [1] s. 79. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka dla klasy pierwszej : gimnazjum : podrcznik / StanisBaw Krzysztof Stopczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1999. - 151, [1] s. 80. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka : gimnazjum 2 : podrcznik / StanisBaw Krzysztof Stopczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2000. - 167, [1] s. 81. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka : gimnazjum 3 : podrcznik / StanisBaw Krzysztof Stopczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., cop. 2001. - 134, [2] s. 82. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka : instrukcja dla nauczyciela : szkoBa podstawowa, gimnazjum / StanisBaw Krzysztof Stopczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag. S.A., 1999. - 14, [2] s. 83. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Plastyka : program nauczania do przedmiotu sztuka (plastyka/muzyka) : gimnazjum / StanisBaw Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1999. - 28, [2] s. 84. Ziemba-MichaBowska, Anna Spotkania ze sztuk / Anna Ziemba-MichaBowska. - Warszawa : PrszyDski i S-ka, 1999. - 103 s. Wydawnictwa cigBe 85. AnioB-Lubas, Romualda Projekt ksztaBcenia blokowego "DzieD Ziemi" : scenariusz lekcji plastyki / Romualda AnioB-Lubas // Przyroda Polska. - 2004, nr 3, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 12 Temat: "CHROCMY NASZ MATK - ZIEMI" - plakat o tematyce ekologicznej. 86. Bajer, Dorota Scenariusz akcji plastycznej "Bohaterowie Europy" / Dorota Bajer, Ireneusz Bajer, Mariola Depa // Inspiracje i Do[wiadczenia. - 2004, nr 1, s. 30-33 87. Baran, Iwona Akcja plastyczna "KarnawaB w Wenecji / Iwona Baran, Izabela Harcej, Joanna JamroziDska, Aneta Jdrzejewska // Inspiracje i Do[wiadczenia. - 2004, nr 1, s. 22-24 88. Bargielska, Anna Edukacja regionalna - w krgu poj ojczyzny, patriotyzmu, to|samo[ci / Anna Bargielska // Drama. - 2006, nr 50, s. 6-16 StB - motyw literacki i sztuk plastycznych. Temat zaj: StB - czy to tylko zwykBy przedmiot? 89. Bocianowicz, Agnieszka Pierwszy etap badaD nad efektywno[ci ksztaBcenia w gimnazjum przez i do sztuki / Agnieszka Bocianowicz // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 46-59 Funkcja sztuki w |yciu i ksztaBceniu mBodzie|y gimnazjalnej. 90. DobrzaDska, Anna Mur czyli gimnazjali[ci miastu / Anna DobrzaDska, Ewelina Langfort // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 2, s. 39-40 Temat metaplanu: Gimnazjali[ci miastu - mur. 91. DobrzaDska, Anna Pappskulpturen / Anna DobrzaDska, Jolanta KorczyDska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 4, s. 36-40 Projekt socjalno-artystyczny w ramach wspBpracy Gimnazjum Nr 1 w Prudniku z Fundacj Carl Richard Montag z Bonn. 92. DobrzaDska, Anna "Stabfigurenbau" / Anna DobrzaDska, Jolanta KorczyDska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 36-39 Projekt socjalno-artystyczny w ramach wspBpracy Gimnazjum Nr 1 w Prudniku z Fundacj Carl Richard Montag z Bonn. 93. Filinowicz, Ewa Integracja elementw informatyki i sztuki w gimnazjum. Cz. 1 / Ewa Filinowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 2, s. 41-45 Temat: Wykorzystanie programu graficznego PAINT do wBasnego opracowania projektu "Znak towarowy". 94. Filinowicz, Ewa Integracja elementw informatyki i sztuki w gimnazjum. Cz. 2 / Ewa Filinowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 43-45 Temat: Wykorzystanie programu graficznego PAINT do wBasnego opracowania projektu "Znak towarowy". 95. Franik, Maria Malarstwo europejskie w ksztaBceniu polonistycznym gimnazjalistw / Maria Franik // Jzyk Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s. 7-16 Tematy lekcji: Kogo obchodzi los Ikara? ; WspBczucie dla buntownika - Marc Chagall "Upadek Ikara". 96. GBowacka, Sylwia Miniatura [redniowieczna "Architekt wszech[wiata" : analiza dzieBa plastycznego - klasa I gimnazjum / Sylwia GBowacka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 36-38 Temat: Bg w oczach [redniowiecznego artysty - analizujemy miniatur malarsk "Architekt wszech[wiata". 97. Gonerka, Beata Roczny plan pracy z plastyki dla klasy pierwszej gimnazjum / Beata Gonerka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 3, s. 40-43 98. Gonerka, Beata WpByw nastroju na wyraz dzieBa (propozycja lekcji plastyki w kl. I gimnazjum) / Beata Gonerka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 32-33 99. Grzenkowicz, Sabina Eksperymenty sztuki wspBczesnej - zapis rzeczywisto[ci czy sztuka konceptualna / Sabina Grzenkowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 1, s. 35, 41 100. Grzenkowicz, Sabina Podstawowe elementy formy plastycznej : barwa / Sabina Grzenkowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 2, s. 34-35 101. Haberka, Jolanta Drzewo w krajobrazie : scenariusz zaj plastycznych w klasie I gimnazjum / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 30-31 102. Haberka, Jolanta Dworek klasycystyczny : scenariusz zaj plastycznych w klasie pierwszej gimnazjum / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 23 103. Haberka, Jolanta RozkBad materiaBu nauczania z plastyki dla gimnazjum (klasy I-III, 3 semestry). Cz. 1 / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 27-30 104. Haberka, Jolanta RozkBad materiaBu nauczania z plastyki dla gimnazjum (klasy I-III, 3 semestry). Cz. 2 / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 4, s. 41-42 105. Haberka, Jolanta Scenariusz warsztatw plastycznych pt. "Nasza okolica jest pikna i ma ciekaw histori" / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 46-48 106. Kosyra-Cie[lak, Teresa Pod|amy szlakiem [redniowiecznych zamkw, legend i rycerzy... : (projekt edukacyjny dla gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cie[lak // Jzyk Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s. 87-97 107. Aukasiak, Anna Dlaczego nosimy maski? (Pablo Picasso "Panny z Awinion") / Anna Aukasiak // Drama. - 2003/2004, nr 48, s. 17-20 Konspekt zaj dla grupy uczniw 15-letnich. 108. Aukasiak, Anna Mj herb [wiadczy o mnie : konspekt zaj plastycznych (gimnazjum) / Anna Aukasiak // Drama. - 2003/2004, nr 45, s. 21-24 109. Pukas, Marek Zmiecio-sztuka / Marek Pukas // Poradnik Humanisty i Wychowawcy. - 2005, nr 4, s. 24-25 Konspekt lekcji plastyki - klasa III gimnazjum. Temat: "Zmiecio-sztuka". 110. Raubo, Ewa Plastyka + Informatyka : plan metodyczny klasy I gimnazjum / Ewa Raubo, Iwona Myrcha // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 22-23 111. Stadnik, Marzena Scenariusz akcji plastycznej "Dziedzictwo Staro|ytnej Grecji" / Marzena Stadnik, Marzena BowiDska // Inspiracje i Do[wiadczenia. - 2004, nr 1, s. 31-33 112. Stpnik, MaBgorzata Przedmiot, obiekt, rzecz - wielki przewrt w sztuce XX wieku. Cz. 3 / MaBgorzata Stpnik // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 28-30 Temat: Sztuka przedmiotowa - nowe formy wyrazu, nowe oblicze artysty. 113. Zliwa, Ewa Projekt jako metoda nauczania / Ewa Zliwa // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 26-27, 67 PrzykBad instrukcji do projektu realizowanego na lekcji plastyki w klasie I gimnazjum - "Mistrzowie Renesansu i ich dzieBa". 114. UrbaDska, Agata Procesja - dekoracja malarska w formie fryzu [ciennego : propozycja zaj dla koBa plastycznego / Agata UrbaDska // Wszystko dla SzkoBy. - 2003, nr 12, s. 9-10 KoBo plastyczne - scenariusz zaj dla gimnazjum. 115. Wozniak, Kamila Klasycystyczny Kalisz : projekt dydaktyczny lekcji plastyki dla klasy I gimnazjum / Kamila Wozniak // Wszystko dla SzkoBy. - 2006, nr 1, s. 9-11 116. Wrzos-Piech, Dagmara Sztuka staro|ytna w ksztaBceniu gimnazjalnym / Dagmara Wrzos-Piech // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 204-213 Tematy : MalowidBa w grobowcach faraonw ; Bogowie, muzyka i muzy (klasa I gimnazjum). Zbiory specjalne 117. Kowalczykowa, Anna Wiek XIX : romantyzm - realizm : [materiaBy z dziejw sztuki dla licew i gimnazjw] / Alina Kowalczykowa, Jzef Bachrz. - Warszawa : "Stentor", 2001. - teka (40 tabl.) : il. kolor. ; 30 x 21 cm Zbir tablic stanowi komplet z ksi|k nr inw. 86637. (G 1044) SZKOAY PONADGIMNAZJALNE Wydawnictwa zwarte 118. Bergmann, Olaf Wiedza o kulturze. [T.] 1 / Olaf Bergmann. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 51, [1] s. 119. Chmielewski, Krzysztof Wiedza o kulturze : podrcznik : szkoBy ponadgimnazjalne / Krzysztof Chmielewski, JarosBaw Krawczyk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 315, [1] s. Wydanie poBczone i poszerzone o: definicje kultury, dziedzictwo kultury, sBownik poj, indeks. 120. Chmielewski, Krzysztof Wiedza o kulturze : podrcznik : szkoBy ponadgimnazjalne - zakres podstawowy. Cz. 1 / Krzysztof Chmielewski, JarosBaw Krawczyk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 135, [1] s. 121. Chmielewski, Krzysztof Wiedza o kulturze : podrcznik : szkoBy ponadgimnazjalne - zakres podstawowy. Cz. 2 / Krzysztof Chmielewski, JarosBaw Krawczyk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - 187, [1] s. 122. Grniok-Naglik, Alina Sztuka w tre[ciach nauczania : na tropie korelacji i integracji w liceum / Alina Grniok-Naglik. - Krakw : "Impuls", 2002. - 331, [1] s. 123. Jarkiewicz, Krystyna Twoja matura : historia sztuki : testy dla maturzystw i kandydatw na wy|sze uczelnie / Krystyna Jarkiewicz. - Adz : "Pitek Trzynastego", 2004. - 129 s. 124. Kowalczykowa, Alina Od modernizmu do roku 1939 : materiaBy z dziejw sztuki - dla licew / Alina Kowalczykowa, Ewa Paczoska. - Warszawa : "Stentor", 2002. - 39, [1] s. Ksi|ka stanowi komplet ze zbiorem ilustracji G 1059. 125. Kowalczykowa, Alina Wiek XIX : romantyzm - realizm : materiaBy z dziejw sztuki dla licew i gimnazjw / Alina Kowalczykowa, Jzef Bachrz. - Warszawa : "Stentor", 2001. - 51, [1] s. Ksi|ka stanowi komplet ze zbiorem tablic G 1044. 126. MateriaBy metodyczne dla nauczycieli plastyki szkB ponadpodstawowych - realizacja przedmiotu Plastyka w klasie I / red. Leopold Kolbiarz. - Zielona Gra : IKN. ODN, 1987. - 69, [2] s. 127. Mrowcewicz, Krzysztof Kultura baroku i klasycyzmu : materiaBy z dziejw sztuki dla licew / Krzysztof Mrowcewicz. - Warszawa : "Stentor", 2000. - 45, [1] s. Ksi|ka jest uzupeBnieniem kompletu ilustracji G 1045. 128. OsiDska, Barbara Sztuka i czas : od klasycyzmu do wspBczesno[ci / Barbara OsiDska. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2005. - 295 s. Aut. rozdz. "Sztuka polska po II wojnie [wiatowej" jest StanisBaw K. Stopczyk. 129. OsiDska, Barbara Sztuka i czas : od prehistorii do rokoka / Barbara OsiDska. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2004. - 256 s. 130. Program zasadniczej szkoBy zawodowej : plastyka / Instytut Programw Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1994. - 12 s. Wydawnictwa cigBe 131. Antyk : dzieBa sztuki : materiaBy pomocnicze do prezentacji // Cogito. - 2005, nr 9, dod. Nowa matura, s. 17-32 132. Barok : dzieBa sztuki : materiaBy pomocnicze do prezentacji // Cogito. - 2005, nr 12, dod., s. I-XVI 133. Bednarski, Tomasz Zwitowanie Bo|ego Narodzenia : korelacja religii z plastyk : dla liceum / Tomasz Bednarski, RadosBaw ChaBupniak // Katecheta. - 2003, nr 7/8, s. 70-74 134. BiaBa, Alina Z perspektywy siedemnastowiecznych mistrzw holenderskich : z cyklu : "Pdzlem i pirem" / Alina BiaBa // Jzyk Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 33-45 Analiza i interpretacja wierszy Zbigniewa Herberta "Martwa natura z wdzidBem", Henryka WaDka "Martwa natura z niczym" oraz Adama Zagajewskiego "Malarze Holandii" w kontek[cie obrazw malarzy holenderskich. 135. Jarecka, Renata "Ostatnia Wieczerza" : dzieBo sztuki do prezentacji / Renata Jarecka // Cogito. - 2006, nr 14, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Leonarda da Vinci. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Motyw uczty i jego funkcja w dzieBach kultury r|nych epok ; 2. Legenda arturiaDska jako inspiracja dla wspBczesnych pisarzy i re|yserw filmowych. 136. Nosowska, Dorota "FaBsz kobiety" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 5, dod. Matura, s. 82-83 Obraz StanisBawa Ignacego Witkiewicza. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Proces twrczy utrwalony w r|nych tekstach kultury ; 2. R|ne ujcia postaci kobiet w literaturze i sztuce. 137. Nosowska, Dorota "Guernica" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2006, nr 17, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Pabla Picassa. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Omw motyw totalitaryzmu w XX-wDLPrt  " L ո}rj^O@hhTCJ OJQJaJ hhTCJ$OJQJaJ$hTCJ OJQJaJ hTOJQJhT56CJ$aJ$"hhT56CJOJQJaJh!$56CJOJQJaJhT5CJ<OJQJaJ<hT5CJ(OJQJaJ(hThT5CJ(OJQJaJ(hT5CJ`OJQJaJ`hT5CJ4OJQJaJ4hT5CJOJQJaJhhT5CJ4OJQJaJ40DFHJLNPRrt     " L %%%&%&%&%&%%% % %%[g%%M%%j%j%j%j%j%j%%%$a$gdT $^a$gdT$a$gd!$gdT$a$gdTbL t v x z | ~ $ F H r XZ%%j%j%j%%[g%M%%&%%%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgdZegdZeh^hgd0gd0h^hgdOPgd1gd4@ gd] $a$gdTgdT$a$gdTL t v z | ~ ĴznaQD2"h15B*CJOJQJaJphh4@ 5CJ OJQJaJ h4@ h4@ 5CJ OJQJaJ h] 5CJ OJQJaJ h4@ CJOJQJaJhTh4@ 5CJOJQJaJh,0h4@ 5CJ OJQJaJ hT5CJOJQJaJh:`5CJOJQJaJhSvhT5CJOJQJaJhT5CJ(OJQJaJ(hT5CJ OJQJaJ hT5OJQJhTOJQJhhT5CJ OJQJaJ $ |  2 6 D F H J r 0 TVXZ\ȸظȨo\L\L\L\<hZeB*CJOJQJaJphh0B*CJOJQJaJph%hZ#h0B*CJOJQJaJph(h0h05B*CJOJQJaJph"h] 5B*CJOJQJaJph"h05B*CJOJQJaJphh=8'B*CJOJQJaJphh] B*CJOJQJaJphh1B*CJOJQJaJph%hZ#h1B*CJOJQJaJph(h1h15B*CJOJQJaJph\ ,46tvض|l|l|l|WE"hc6B*CJOJQJaJph(hchc6B*CJOJQJaJphhcB*CJOJQJaJph%hZ#hcB*CJOJQJaJph(hchc5B*CJOJQJaJph"h] 5B*CJOJQJaJph"hc5B*CJOJQJaJphhZeB*CJOJQJaJph%hZ#hZeB*CJOJQJaJph(hZehZe5B*CJOJQJaJph v:NPRTV%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgd-gd- h^h`gd=8'h^hgdOPh^hgds,gds,h^hgdrTggdrTgh^hgdcgdc<x :TnptızgWgWgE6hs,0J5CJOJQJaJ#hs,hs,0J5CJOJQJaJhs,B*CJOJQJaJph%hZ#hs,B*CJOJQJaJph(hs,hs,5B*CJOJQJaJph"hs,5B*CJOJQJaJphhrTgB*CJOJQJaJph%hZ#hrTgB*CJOJQJaJph(hrTghrTg5B*CJOJQJaJph"h] 5B*CJOJQJaJph(hchrTg6B*CJOJQJaJphtX 4@LNPVڵ{hXhXhF"h-5B*CJOJQJaJphh=8'B*CJOJQJaJph%hZ#h=8'B*CJOJQJaJph(h=8'h=8'5B*CJOJQJaJph"h] 5B*CJOJQJaJph%hOPhOPB*CJOJQJaJph(hs,hs,6B*CJOJQJaJphhs,B*CJOJQJaJph%hZ#hs,B*CJOJQJaJph#hs,hs,0J5CJOJQJaJVX^ :@HL& >:BR " $ & V !$!@!^!!!!!!b""""ƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶƶh] B*CJOJQJaJphh-B*CJOJQJaJph%hZ#h-B*CJOJQJaJph(h-h-5B*CJOJQJaJph"h*g5B*CJOJQJaJphA: > " V !!!##D#$$$,&.&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gdrh^hgdTjgdIh^hgdagdah^hgd-gd-""" #####D##$Z$n$$$$$$$$R%%&*&ɴɒɒɒɀkkXHXHhIB*CJOJQJaJph%hZ#hIB*CJOJQJaJph(hIhI5B*CJOJQJaJph"hI5B*CJOJQJaJphhaB*CJOJQJaJph"h*g5B*CJOJQJaJph(haha5B*CJOJQJaJph%hZ#haB*CJOJQJaJph%hZ#h-B*CJOJQJaJphh-B*CJOJQJaJph*&,&.&0&2&&'N''''''''((X(()) )\)^)ǵܥܥܥܓ~~k[k[k[H%hZ#hsB*CJOJQJaJphhZB*CJOJQJaJph%hZ#hZB*CJOJQJaJph(hZhZ5B*CJOJQJaJph"hZ5B*CJOJQJaJphhrB*CJOJQJaJph"h*g5B*CJOJQJaJph(hrhr5B*CJOJQJaJph%hZ#hrB*CJOJQJaJphhT)B*CJOJQJaJph.&&''\)^)V+X++. .d.`0b0022b2~44%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgdgdh^hgdW6gdW6h^hgdT)gdT) h^h`gds h^h`gdZgdZh^hgdrgdr^)`)b)t))****@+T+V+X+\+++b,,-----D-\---. ....ƶƶƶƣ|iYiYiYiYiYiYiYiYihT)B*CJOJQJaJph%hZ#hT)B*CJOJQJaJph(hT)hT)5B*CJOJQJaJph"hM 5B*CJOJQJaJph%hIhIB*CJOJQJaJphhsB*CJOJQJaJph%hZ#hsB*CJOJQJaJph"h*g5B*CJOJQJaJph(hshs5B*CJOJQJaJph. .".d..*/////////@0\0`0b0f0001\111122"2`2b22ǴǴlW(h()h5B*CJOJQJaJph(hRjh5B*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJphhM B*CJOJQJaJphhW6B*CJOJQJaJph%hZ#hW6B*CJOJQJaJph(hW6hW65B*CJOJQJaJph"hM 5B*CJOJQJaJph"hW65B*CJOJQJaJph222433 4h4|444445&6666666(7.8N8.9099*:::::::@;J;V;X;Z;ʵܣʎ{k{k{k{k{k{k{k{k{hZ&B*CJOJQJaJph%hZ#hZ&B*CJOJQJaJph(hahZ&5B*CJOJQJaJph"hZ&5B*CJOJQJaJph(hRjh5B*CJOJQJaJph"hM 5B*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%4466(7Z;\;===>@@@AA*B$C&C%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgdgdh^hgd()gd()h^hgd< gd< h^h`gdIggdIgh^hgdZ&gdZ&h^hgdgdZ;\;`;r;;<<<F=======>>>gd>h^hgd_gd_h^hgd!gd!h^hgd MFM^MM^NNNjOlOpOOOXPPPPPPQسzgWgWgD/(h>h>5B*CJOJQJaJph%hZ#h>B*CJOJQJaJphh_B*CJOJQJaJph%hZ#h_B*CJOJQJaJph(h_h_5B*CJOJQJaJph"h *5B*CJOJQJaJph"h_5B*CJOJQJaJph(h!h!6B*CJOJQJaJphh!B*CJOJQJaJph%hZ#h!B*CJOJQJaJph(h!h!5B*CJOJQJaJphQR8RRRRRRRRRR>T@TBTDTHTȷȧn[K[9"h-5B*CJOJQJaJphhC0B*CJOJQJaJph%hZ#hC0B*CJOJQJaJph(hC0hC05B*CJOJQJaJph"h *5B*CJOJQJaJph"hC05B*CJOJQJaJphh>h>6CJOJQJaJ!h>6CJOJPJQJ^JaJ'h>h>6CJOJPJQJ^JaJh>B*CJOJQJaJph%hZ#h>B*CJOJQJaJphHTlTTTT>UU2V3V4V5VEV}VVVVVVVVVشkXHXHXHXHXhTjB*CJOJQJaJph%hZ#hTjB*CJOJQJaJph(hTjhTj5B*CJOJQJaJph"h *5B*CJOJQJaJph"hTj5B*CJOJQJaJphh-h-6CJOJQJaJ'h-h-6CJOJPJQJ^JaJh-B*CJOJQJaJph%hZ#h-B*CJOJQJaJph(h-h-5B*CJOJQJaJph3V4VEVVVVXZZHZ\\N\ ^H^J^|^_^```%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gd88h`hgd!h^hgd!gd!h^hgd!gd!h^hgd?Cfgd?Cfh^hgd>gd>h^hgdTjgdTjVVVVXZY\YpYrYYYYZZZZZZHZ\\Ǵ~~~n[F[6h?CfB*CJOJQJaJph(h?Cfh?Cf5B*CJOJQJaJph%hZ#h?CfB*CJOJQJaJphh>h>6CJOJQJaJ!h *6CJOJPJQJ^JaJ!h>6CJOJPJQJ^JaJ'h>h>6CJOJPJQJ^JaJ%hZ#h>B*CJOJQJaJph(h3rh>5B*CJOJQJaJph"h *5B*CJOJQJaJph"h>5B*CJOJQJaJph\\\N\j\\\]]]]] ^H^J^N^|^|___^```d`ȵﵠxhSA"h885B*CJOJQJaJph(h!h!6B*CJOJQJaJphh!B*CJOJQJaJph(h!h!5B*CJOJQJaJph%hZ#h!B*CJOJQJaJph(h!h!6B*CJOJQJaJph%hZ#h!B*CJOJQJaJph(h!h!5B*CJOJQJaJph"h *5B*CJOJQJaJphh!B*CJOJQJaJph```aHbJbtbddd enffffRiTiijkkl%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gd:H%h^hgdAgdAh^hgdscgdsch^hgd~Xgd~Xh^hgdugduh^hgd88gd88d```paaHbJbNbtbb0cccddddسzgWgWgB0"h~X5B*CJOJQJaJph(huhu6B*CJOJQJaJphhuB*CJOJQJaJph%hZ#huB*CJOJQJaJph(h:hu5B*CJOJQJaJph"h *5B*CJOJQJaJph"hu5B*CJOJQJaJph(h88h886B*CJOJQJaJphh88B*CJOJQJaJph%hZ#h88B*CJOJQJaJph(h88h885B*CJOJQJaJphd eeenfffffngg,hVhhhiPiRiTiXiسzgWgWgWgWgD%hZ#hAB*CJOJQJaJphhscB*CJOJQJaJph%hZ#hscB*CJOJQJaJph(hschsc5B*CJOJQJaJph"h *5B*CJOJQJaJph"h:H%5B*CJOJQJaJph(h~Xh~X6B*CJOJQJaJphh~XB*CJOJQJaJph%hZ#h~XB*CJOJQJaJph(h:h~X5B*CJOJQJaJphXiikhkkkkkkl^ll mmpmmmnn4o6o:oض|l|l|WEWEW"h:H%6B*CJOJQJaJph(h:H%h:H%6B*CJOJQJaJphhxOB*CJOJQJaJph%hZ#h:H%B*CJOJQJaJph(h:H%h:H%5B*CJOJQJaJph"h *5B*CJOJQJaJph"hQ@x5B*CJOJQJaJphhAB*CJOJQJaJph%hZ#hAB*CJOJQJaJph(hAhA5B*CJOJQJaJphlpm4o6obopqqNqrrrttuvuu wxxxxx%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%%%&gd4@ h^hgdx+gdx+h^hgd gd h^hgddGgddGh^hgdQ@xgdQ@xh^hgd:H%:oboo@ppqqq"q6qNqq6rrrrسzzgWgE3"hxO5B*CJOJQJaJph"h 5B*CJOJQJaJphhdGB*CJOJQJaJph%hZ#hdGB*CJOJQJaJph(h hdG5B*CJOJQJaJph"h *5B*CJOJQJaJph"hdG5B*CJOJQJaJph(hQ@xhQ@x6B*CJOJQJaJphhQ@xB*CJOJQJaJph%hZ#hQ@xB*CJOJQJaJph(hQ@xhQ@x5B*CJOJQJaJphrrrrptttttrutuvuzuuuzvvv wƶƶƢs^K;K;Khx+B*CJOJQJaJph%hZ#hx+B*CJOJQJaJph(hx+hx+5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJphh lt5CJOJQJaJh h 6CJOJQJaJ'h h 6CJOJPJQJ^JaJh B*CJOJQJaJph%hZ#h B*CJOJQJaJph"h 5B*CJOJQJaJph(h h 5B*CJOJQJaJph wwxxxxxxxxxxxyyyʽr`K8(hZB*CJOJQJaJph%hZ#hZB*CJOJQJaJph(h`%hZ5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph"hZ5B*CJOJQJaJphh4@ h4@ 5CJ OJQJaJ h4@ CJOJQJaJhZ#h4@ 5CJ OJQJaJ h4@ 5CJ OJQJaJ hxO5CJ OJQJaJ hx+hx+6CJOJQJaJ!hx+6CJOJPJQJ^JaJ'hx+hx+6CJOJPJQJ^JaJxxxyzzz@|B|D|t|}}}$&PԀ%%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgdgdh^hgd-$a$gd-h^hgd]gd]h^hgdT&gdT&h^hgdZgdZgd4@ yyzfzzzzz({`{t{|{{@|B|H|t||D}l}t}}}}}}}ʵܢʍ}}}kV(h]h]5B*CJOJQJaJph"h]5B*CJOJQJaJphhT&B*CJOJQJaJph(hT&hT&5B*CJOJQJaJph%hZ#hT&B*CJOJQJaJph(h`%hZ5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJphhZB*CJOJQJaJph%hZ#hZB*CJOJQJaJph}Z~~$&*P,NVnԀʸnYF6F6hB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJphh-B*CJOJQJaJph%hZ#h-B*CJOJQJaJph(h-h-5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph"h-5B*CJOJQJaJphh]B*CJOJQJaJph%hZ#h]B*CJOJQJaJph؁ځ,48:>băƃʸnYF6F6FhpB*CJOJQJaJph%hZ#hpB*CJOJQJaJph(hphp5B*CJOJQJaJph"hp5B*CJOJQJaJphh"<B*CJOJQJaJph%hZ#h"<B*CJOJQJaJph(h"<h"<5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph"h"<5B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph,8:b$&PćƇ8:^|%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgdegdeh^hgdEa<gdEa<h^hgdxgdxh^hgdZegdZeh^hgdpgdph^hgd"<gd"< >^`ȅ $&*PRZf‡ćҿzeRBRBRhZeB*CJOJQJaJph%hZ#hZeB*CJOJQJaJph(hZehZe5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph%hphZeB*CJOJQJaJphhxOB*CJOJQJaJphhpB*CJOJQJaJph%hZ#hpB*CJOJQJaJphhpCJOJQJaJhp0J5CJOJQJaJ#hphp0J5CJOJQJaJćƇʇ468:>^lǴmZJZJZ8"he5B*CJOJQJaJphhEa<B*CJOJQJaJph%hZ#hEa<B*CJOJQJaJph(hEa<hEa<5B*CJOJQJaJph"hEa<5B*CJOJQJaJphhxB*CJOJQJaJphhxB*CJOJQJaJph%hZ#hxB*CJOJQJaJph(hxhx5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph"hx5B*CJOJQJaJphB`Ƌ؋xz|\^óóózeRBRBRh]B*CJOJQJaJph%hZ#h]B*CJOJQJaJph(h]h]5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph"he6B*CJOJQJaJph(hehe6B*CJOJQJaJphheB*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJph(hehe5B*CJOJQJaJph(hb{he5B*CJOJQJaJph|ƍ(DFp02%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gdrh^hgdWgdWh^hgdHgdHh^hgdgdh^hgdwgdwh^hgd]gd]ƍRƎʎ(Ə8BDFHǴ}jZjZjZjH"hH5B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJphhwB*CJOJQJaJph%hZ#hwB*CJOJQJaJph(hwhw5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph"hw5B*CJOJQJaJphHpb ,.026tƔΔܔ2صȣصؑ|iYiYiYiD(hWhW6B*CJOJQJaJphhWB*CJOJQJaJph%hZ#hWB*CJOJQJaJph(hWhW5B*CJOJQJaJph"hW5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph%hHhHB*CJOJQJaJphhHB*CJOJQJaJph%hZ#hHB*CJOJQJaJph(hHhH5B*CJOJQJaJph24|~<\^j,`bdhIJzzzhS@%hZ#h:B*CJOJQJaJph(h:h:5B*CJOJQJaJph"h:5B*CJOJQJaJphhrB*CJOJQJaJph%hZ#hrB*CJOJQJaJph(hrhr5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph(hWhr6B*CJOJQJaJph(hWhW6B*CJOJQJaJph"hW6B*CJOJQJaJphbdtv$֝ "f>TV%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgd$Mgd$MgdxOh^hgdxOh^hgdgdh^hgd:gd:h^hgdrJ&8rtvz,D$4<T֝^̺̺̒̒̒̒̒̒mXm(hRjhxO5B*CJOJQJaJph%hZ#hxOB*CJOJQJaJph"h~'5B*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#h:B*CJOJQJaJphh:B*CJOJQJaJph ^ "&fҟ@|>¡<RVXẒأڣޣܷ}m}m}m}m}m}}m}mZ%hZ#hW6B*CJOJQJaJphh$MB*CJOJQJaJph%hZ#h$MB*CJOJQJaJph(h$Mh$M5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph"h$M5B*CJOJQJaJph%hRjhxOB*CJOJQJaJph%hZ#hxOB*CJOJQJaJphhxOB*CJOJQJaJphVأڣڥ̧Χbdf©4ī%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%%%&%&%&%&%&gdh^hgdL!gdL!gd4@ h^hgdTcCgdvTch^hgdhgdhh^hgdW6gdW6h^hgd$Mgd$MޣԤvڥbZʧ̧Χҧض|l|l|l|ZE(hvTchvTc5B*CJOJQJaJph"hvTc5B*CJOJQJaJphhhB*CJOJQJaJph%hZ#hhB*CJOJQJaJph(hhhh5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph"hh5B*CJOJQJaJphhW6B*CJOJQJaJph%hZ#hW6B*CJOJQJaJph(hW6hW65B*CJOJQJaJphb^`bdf©@$&4īȫϿϝvcScScSc>(hL!hL!6B*CJOJQJaJphhL!B*CJOJQJaJph%hZ#hL!B*CJOJQJaJph(hL!hL!5B*CJOJQJaJph"hxO5B*CJOJQJaJph"hL!5B*CJOJQJaJphhZ#h4@ 5CJ OJQJaJ h4@ hxO5CJ OJQJaJ h4@ 5CJ OJQJaJ hvTcB*CJOJQJaJph%hZ#hvTcB*CJOJQJaJphȫ<FR|֮2bȸ~~~~kVkFkFkh^B*CJOJQJaJph(h^h^5B*CJOJQJaJph%hZ#h^B*CJOJQJaJph%hZ#h>B*CJOJQJaJph(h>h>5B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJphh>B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph<֮2زln%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgd1gd1h`hgd&yh^hgd&ygd&yh^hgd"lgd"lh^hgd^gd^h^hgd>gd>h^hgdİ~2ز^DzzhVA.%hZ#h&yB*CJOJQJaJph(h&yh&y5B*CJOJQJaJph"h&y5B*CJOJQJaJph"h"l6B*CJOJQJaJph(h"lh"l6B*CJOJQJaJphh"lB*CJOJQJaJph%hZ#h"lB*CJOJQJaJph(h"lh"l5B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph"h"l5B*CJOJQJaJph(h^h^6B*CJOJQJaJph ^lnpvpǵ|iYiG8)h Y6CJOJQJ\aJha6CJOJQJ\aJ"h1h16CJOJQJ\aJh1B*CJOJQJaJph%hZ#h1B*CJOJQJaJph"h15B*CJOJQJaJph(h1h15B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph"h&y5B*CJOJQJaJph(h&yh&y6B*CJOJQJaJph%hZ#h&yB*CJOJQJaJphh&yB*CJOJQJaJph$TfhֻػDFj.%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgd Ygd Ygdi<h^hgd^gd^h^hgdgdh^hgdagdah^hgd1$Tdfhl NҺȵq\I9I9I9IhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJphhaha6CJOJQJaJ"haha6CJOJQJ\aJhaB*CJOJQJaJph%hZ#haB*CJOJQJaJph(haha5B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJphh1ha6CJOJQJaJֻػܻXҼ@nDFJj( ƱءءzgWgB0"h{6B*CJOJQJaJph(h^h^6B*CJOJQJaJphh^B*CJOJQJaJph%hZ#h^B*CJOJQJaJph(h^h^5B*CJOJQJaJph"h^5B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh6B*CJOJQJaJph .&Vʵ{fSCSCS1"h_F 5B*CJOJQJaJphhvpB*CJOJQJaJph%hZ#hvpB*CJOJQJaJph(hvphvp5B*CJOJQJaJph"hvp5B*CJOJQJaJph(h Yh Y6B*CJOJQJaJph%hZ#h YB*CJOJQJaJph(h h Y5B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJphh1h1CJOJQJaJ(h^h^6B*CJOJQJaJph.&Dbdrt%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gdg h^hgd>(gd>(h^hgdRjgdRjh^hgd_F gd_F h^hgdvpgdvph^hgd YTzD^`bdض|l|WW|l|l|E"h>(5B*CJOJQJaJph(hkhRj5B*CJOJQJaJphhRjB*CJOJQJaJph%hZ#hRjB*CJOJQJaJph(hRjhRj5B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph"hRj5B*CJOJQJaJphh_F B*CJOJQJaJph%hZ#h_F B*CJOJQJaJph(h_F h_F 5B*CJOJQJaJphdfj~ $b Jnprtvz 봤봤kkX%hZ#hg B*CJOJQJaJph(hg hg 5B*CJOJQJaJph"hg 5B*CJOJQJaJph"h~'5B*CJOJQJaJphh>(B*CJOJQJaJph%hZ#h>(B*CJOJQJaJph"h>(5B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph(h>(h>(5B*CJOJQJaJpht L@Bz`b$&N%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gd|h^hgd&ygd&yh`hgdjh^hgdjgdjh^hgdRjgdRjh^hgdUgdUh^hgdg gdg  "&L.<@Bǵܣ{k{k{kX%hZ#hRjB*CJOJQJaJphhUB*CJOJQJaJph%hZ#hUB*CJOJQJaJph(hUhU5B*CJOJQJaJph"hU5B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph(hg hg 5B*CJOJQJaJph%hZ#hg B*CJOJQJaJphhg B*CJOJQJaJphBDHz,\^`bdh\$&ƶƶƶƤُ|l|WE"h&y5B*CJOJQJaJph(hjhj6B*CJOJQJaJphhjB*CJOJQJaJph%hZ#hjB*CJOJQJaJph(hjhj5B*CJOJQJaJph"hj5B*CJOJQJaJphhRjB*CJOJQJaJph%hZ#hRjB*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph(h\ihRj5B*CJOJQJaJph&(,<>N.HJDL봤mmZJZ5(h|h|6B*CJOJQJaJphh|B*CJOJQJaJph%hZ#h|B*CJOJQJaJph(h:h|5B*CJOJQJaJph"h|5B*CJOJQJaJphhjB*CJOJQJaJphh&yB*CJOJQJaJph%hZ#h&yB*CJOJQJaJph"hj5B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph(h&yh&y5B*CJOJQJaJphLNn<Hvx%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gdah^hgd*Qgd*Qh^hgdngdnh^hgdi<gdi<h^hgd|gd|LNPTn(V4dٴ}}jZjZjZG%hZ#h*QB*CJOJQJaJphhnB*CJOJQJaJph%hZ#hnB*CJOJQJaJph(hnhn5B*CJOJQJaJph"hn5B*CJOJQJaJphhi<B*CJOJQJaJph%hZ#hi<B*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph(hi<hi<5B*CJOJQJaJph"h Y5B*CJOJQJaJph *<Hvxz~*ƶƶơƶơ}hhU%hZ#haB*CJOJQJaJph(haha5B*CJOJQJaJph"ha5B*CJOJQJaJph"h*Q6B*CJOJQJaJph(h*Qh*Q6B*CJOJQJaJphh*QB*CJOJQJaJph%hZ#h*QB*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph(h*Qh*Q5B*CJOJQJaJph*J,HzFǵ{k{[H33(h:h#45B*CJOJQJaJph%hhB*CJOJQJaJphhi<B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph"hXL5B*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJph(haha6B*CJOJQJaJph%hZ#haB*CJOJQJaJphhaB*CJOJQJaJph,Fh246XZ@BDFvxz%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%%&%&%&%%%&%%&%&gdZ#h^hgddf$a$gddfh^hgd#4gd#4h^hgdgdh^hgdaFh246VXZ\`ǵǖvi\L?L,%hZ#hdfB*CJOJQJaJphhXL5CJOJQJaJhdfhdf5CJOJQJaJhdf5CJ OJQJaJ h lt5CJ OJQJaJ hdfhdf5CJ OJQJaJ hZ#hXL5CJOJQJaJh4@ 5CJOJQJaJ"h#46B*CJOJQJaJph"h|6B*CJOJQJaJph(h#4h#46B*CJOJQJaJphh#4B*CJOJQJaJph%hZ#h#4B*CJOJQJaJphX.TVXhj *@BDFvxzﵠtdXL<h4@ h4@ 5CJ OJQJaJ hMCJOJQJaJh ltCJOJQJaJhZ#hZ#5CJ OJQJaJ hZ#h ltCJOJQJaJhdfhdf5CJ OJQJaJ hdf5CJ OJQJaJ (hdfhdf5B*CJOJQJaJph"hdf5B*CJOJQJaJph(hdfhdf6B*CJOJQJaJph%hZ#hdfB*CJOJQJaJphhdfB*CJOJQJaJphz.0hb$*bJ,jl%%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgdf h@gdfgdfh^hgdc,gdc,h^hgd4H9gd4H9 hh^hgd.xgd.x,.026hD\`b˹˦s^^KKKKK%hZ#h4H9B*CJOJQJaJph(h4H9h4H95B*CJOJQJaJph%h.xh.xB*CJOJQJaJphh4H9B*CJOJQJaJphh.xB*CJOJQJaJph%hZ#h.xB*CJOJQJaJph"h,5B*CJOJQJaJph(hOPh.x5B*CJOJQJaJph"h.x5B*CJOJQJaJphh4@ 5CJ OJQJaJ b$(*,0bN J6,fhjȳȳȏzzgWgWgWghc,B*CJOJQJaJph%hZ#hc,B*CJOJQJaJph(h:hc,5B*CJOJQJaJph"hc,5B*CJOJQJaJph"h,5B*CJOJQJaJph(h4H9h4H95B*CJOJQJaJph%hZ#h4H9B*CJOJQJaJphh4H9B*CJOJQJaJph(h4H9h4H96B*CJOJQJaJphjlnrxz| Dvٴ||llllWGheB*CJOJQJaJph(hb{hb{6B*CJOJQJaJphhb{B*CJOJQJaJph(hb{hb{5B*CJOJQJaJph%hZ#hb{B*CJOJQJaJphhfB*CJOJQJaJph%hZ#hfB*CJOJQJaJph"h,5B*CJOJQJaJph(hfhf5B*CJOJQJaJph"hf5B*CJOJQJaJph 0LX%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgd5gd5h`hgdTcCh^hgdTcCgdTcC h^h`gd8tygd8tyh^hgdegdeh^hgdb{gdb{.0:BT*X\ızeeRBRBh,B*CJOJQJaJph%hZ#h8tyB*CJOJQJaJph(h8tyh8ty5B*CJOJQJaJph"h8ty5B*CJOJQJaJph(hehe6B*CJOJQJaJphheB*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJph(hehe5B*CJOJQJaJph"h,5B*CJOJQJaJph(hb{he5B*CJOJQJaJph\`|xHJLʵkYDD(h5h55B*CJOJQJaJph"h55B*CJOJQJaJph(hTcChTcC6B*CJOJQJaJphhTcCB*CJOJQJaJph%hZ#hTcCB*CJOJQJaJph"h,5B*CJOJQJaJph(hTcChTcC5B*CJOJQJaJph"hTcC5B*CJOJQJaJph%hZ#h8tyB*CJOJQJaJphh8tyB*CJOJQJaJphJLjJVXZ\`r246ǵ젎|ggTDTDh_xB*CJOJQJaJph%hZ#h_xB*CJOJQJaJph(h_xh_x5B*CJOJQJaJph"h_x5B*CJOJQJaJph"h,5B*CJOJQJaJph(h5h55B*CJOJQJaJph"h,6B*CJOJQJaJph(h5h56B*CJOJQJaJphh5B*CJOJQJaJph%h5h5B*CJOJQJaJphXZTVX~  %&%&%%%%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&gd*<h^hgd44gd44h^hgdXgdX h^h`gd_+:gd_+: h^h`gdgd h^h`gd_xgd_x6NRTVX|~VϿ{i{VFVFV3%hZ#h_+:B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph"h,5B*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJphh lt5CJ OJQJaJ hZ#hZ#5CJ OJQJaJ h4@ h,5CJ OJQJaJ h4@ 5CJ OJQJaJ h_xB*CJOJQJaJph%hZ#h_xB*CJOJQJaJphBTtƶƶƤُ|l|l|ZEE(h44h445B*CJOJQJaJph"h445B*CJOJQJaJphhXB*CJOJQJaJph%hZ#hXB*CJOJQJaJph(hXhX5B*CJOJQJaJph"hX5B*CJOJQJaJphh_+:B*CJOJQJaJph%hZ#h_+:B*CJOJQJaJph"h,5B*CJOJQJaJph(h_+:h_+:5B*CJOJQJaJph2X       0 ȷȥxkXHXHX3(h*<h*<6B*CJOJQJaJphh*<B*CJOJQJaJph%hZ#h*<B*CJOJQJaJphh*<5CJOJQJaJh,5CJOJQJaJhGh*<5CJOJQJaJhZ#h*<5CJ OJQJaJ "h44h4456CJOJQJaJ!h446CJOJPJQJ^JaJ'h44h446CJOJPJQJ^JaJh44B*CJOJQJaJph%hZ#h44B*CJOJQJaJph 0  4,(&v%&%&%%&%&%&%%&%&%&%%&%&%&%%&%&%&%%&%&h^hgdgdgd8w$a$gdZ#h^hgd8wh^hgdbgdb h^h`gd>w5h^hgd*< ( X     24j|mXCXC;hbB*ph(hh lt6B*CJOJQJaJph(hh>w56B*CJOJQJaJphh>w5h ltCJOJQJaJhZ#CJOJQJaJhZ#h ltCJOJQJaJhgCJOJQJaJh,5CJOJQJaJhZ#hZ#5CJOJQJaJ hZ#h lt"h*<6B*CJOJQJaJph(h*<h*<6B*CJOJQJaJph"h+6B*CJOJQJaJph~,DX68@Jhrtҿssa_aMssEh ltB*ph"h6B*CJOJQJaJphU"h+6B*CJOJQJaJph(h8wh lt6B*CJOJQJaJph(h8whb6B*CJOJQJaJph"h8w6B*CJOJQJaJphhbB*CJOJQJaJph%hZ#h ltB*CJOJQJaJphhbh lt5CJOJQJaJh,5CJOJQJaJhZ#hb5CJOJQJaJiecznych tekstach kultury ; 2. Omw motyw cierpienia w r|nych tekstach kultury w cigu wiekw. 138. Nosowska, Dorota "Hektor i Andromacha" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 2, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Giorgia de Chirico. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. WspBczesne ujcia motyww mitologicznych w literaturze i sztuce ; 2. Deformacja rzeczywisto[ci w literaturze i sztuce. 139. Nosowska, Dorota "Impresja, wschd sBoDca" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 8, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Claude a Moneta. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Skandal w literaturze i sztuce ; 2. Motyw przyrody w literaturze i malarstwie. 140. Nosowska, Dorota "Kapela dziecica" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2006, nr 20, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Tadeusza Makowskiego. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Muzyka w dzieBach literackich i plastycznych na przestrzeni epok ; 2. Motyw dziecka w r|nych tekstach kultury. 141. Nosowska, Dorota "Krzyk" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2006, nr 16, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Edvarda Muncha. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Omw motyw samotno[ci w r|nych tekstach kultury na przestrzeni r|nych epok ; 2. Przedstaw r|ne funkcje przyrody w tekstach kultury ; 3. Wszelkie tematy prezentacji dotyczce powinowactw sztuk albo sztuki i filozofii. 142. Nosowska, Dorota "Lekcja anatomii doktora Tulpa" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 4, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Rembrandta. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. R|ne ujcia pikna i brzydoty w tekstach kultury ; 2. Tematy tabu w dzieBach literackich i malarskich. 143. Nosowska, Dorota "Mleczarka" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2006, nr 18, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Jana Vermeera van Delft. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Omw sposoby pokazywania codzienno[ci w tekstach kultury r|nych epok ; 2. Poka| r|ne wizje pracy w tekstach kultury r|nych epok. 144. Nosowska, Dorota "Nad miastem" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 1, dod. Matura, s. 74-75 Obraz Marca Chagalla. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Motyw lotu w literaturze i malarstwie ; 2. Motywy ba[niowe w literaturze i malarstwie. 145. Nosowska, Dorota "Opactwo w lesie" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 9, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Caspara Davida Friedricha. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. PokrewieDstwa midzy literatur a sztuk na przykBadzie wybranych dzieB ; 2. Motyw [mierci w wybranych dzieBach literackich i plastycznych ; 3. Funkcja pejza|u w wybranych dzieBach. 146. Nosowska, Dorota "PBonca |yrafa" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 7, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Salvadora Dal. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. R|ne wyrazy ludzkiego lku w tekstach kultury ; 2. Motyw snu w wybranych tekstach kultury. 147. Nosowska, Dorota "Portret Arnolfinich" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2006, nr 21, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Jana van Eycka. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Ceremonia [lubna w wybranych tekstach kultury ; 2. Symbole i symbolika w literaturze i malarstwie. 148. Nosowska, Dorota "Zpicy Sta[" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 10, dod. Matura, s. 82-83 Obraz StanisBawa WyspiaDskiego. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Portrety dziecka w literaturze i malarstwie. Omw na wybranych przykBadach ; 2. R|ne ujcia dzieciDstwa w wybranych tekstach kultury. 149. Nosowska, Dorota "Wie|a Babel" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2006, nr 19, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Pietera Bruegla starszego. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Motywy biblijne w r|nych tekstach kultury ; 2. Omw motyw buntu, odwoBujc si do wybranych dzieB literackich i plastycznych r|nych epok. 150. Nosowska, Dorota "Wiosna" : dzieBo sztuki do prezentacji / Dorota Nosowska // Cogito. - 2007, nr 6, dod. Matura, s. 82-83 Obraz Sandro Botticellego. PrzykBadowe tematy prezentacji: 1. Motyw metamorfozy w literaturze i malarstwie r|nych epok ; 2. R|ne pojmowanie cielesno[ci w wybranych tekstach kultury. 151. Zredniowiecze : dzieBa sztuki : materiaBy pomocnicze do prezentacji // Cogito. - 2005, nr 10, dod., s. I-XVI Zbiory specjalne 152. Kowalczykowa, Alina Od modernizmu do roku 1939 : [materiaBy z dziejw sztuki dla licew] / Alina Kowalczykowa, Ewa Paczoska. - Warszawa : "Stentor", 2002. - teka (40 tabl.) : il. kolor. ; 30 x 21 cm Zestaw tablic stanowi komplet z ksi|k nr inw. 86638. (G 1059) 153. Kowalczykowa, Alina Wiek XIX : romantyzm - realizm : [materiaBy z dziejw sztuki dla licew i gimnazjw] / Alina Kowalczykowa, Jzef Bachrz. - Warszawa : "Stentor", 2001. - teka (40 tabl.) : il. kolor. ; 30 x 21 cm Zbir tablic stanowi komplet z ksi|k nr inw. 86637. (G 1044) 154. Mrowcewicz, Krzysztof Kultura baroku i klasycyzmu : [materiaBy z dziejw sztuki dla licew] / Krzysztof Mrowcewicz. - Warszawa : "Stentor", 2000. - teka (40 tabl.) : il. kolor. ; 30 x 21 cm Zestaw tablic stanowi komplet z ksi|k nr inw. 86636. (G 1045) OPRACOWANIA OGLNE Wydawnictwa zwarte 155. Badowska, Alicja Inspiracje, pomysBy : ksi|ka pomocnicza dla twrczego nauczyciela / Alicja Badowska, Ola Mazurek, El|bieta Olinkiewicz, Renata OtoliDska. - Wyd. 2. - WrocBaw : "Siedmiorg", 2000. - 135, [1] s. Ksi|ka pokazuje, jak poprzez zabaw, dziaBanie, poznawanie i kreacyjno[ mo|na pobudzi ucznia do prze|ycia, poszukiwania, twrczo[ci. Zawiera przykBady atrakcyjnych lekcji polskiego w powizaniu z plastyk, muzyk i filozofi. 156. Banaszkiewicz, Gra|yna Rozumie sztuk : [poradnik] / Gra|yna Banaszkiewicz, Barbara Puszczewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. - 47, [1] s. Poradnik stanowi pakiet multimedialny z kasetami wideo Vid 2176, Vid 2177. 157. Baraniewski, Waldemar SBownik szkolny : malarze, rzezbiarze, architekci : praca zbiorowa / aut. Waldemar Baraniewski [i in.] ; konsult. nauk. Maria Poprzcka. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1993. - 214, [2] s. 158. Bobrowska, AadysBawa Nauczyciel i wychowanie plastyczne : podrcznik do samoksztaBcenia / AadysBawa Bobrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1978. - 99, [1] s. 159. Bortnowski, StanisBaw Zdziwienia polonistyczne czyli O sztuce na lekcjach polskiego / StanisBaw Bortnowski. - Warszawa : "Stentor", 2003. - 221, [1] s. 160. Bowkett, Stephen Wyobraz sobie, |e... : wiczenia rozwijajce twrcze my[lenie uczniw / Stephen Bowkett ; tB. [z ang.] Krzysztof Kraszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2000. - 171, [1] s. Zbir pomysBowych wiczeD rozwijajcych postawy i umiejtno[ci twrczego my[lenia i uczenia si. Mog one z powodzeniem sBu|y realizacji materiaBu programowego wikszo[ci przedmiotw nauczania. 161. Chwastek, Danuta Blok przedmiotw humanistycznych w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli pracujcych z programami i podrcznikami Wydawnictwa Arka / aut. Danuta Chwastek, Maria Pacholska, Krzysztof Kramek, WiesBawa Wittek. - PoznaD : "Arka", 2001. - 171 s. 162. Czerniewska, Krystyna CzBowiek i przedmioty : ksztaBtowanie estetyki otoczenia / Krystyna Czerniewska, Jadwiga Cybulska-Piskorek, Andrzej PrzedpeBski ; praca pod red. K. Czerniewskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1988. - 150, [1] s. 163. Czajka, StanisBaw Nauczyciel a twrczo[ plastyczna uczniw / StanisBaw Czajka. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1979. - 199, [1] s. Wybr art. publ. gBwnie w mies. Plastyka w Szkole w l. 1966-1977. 164. Czajka, StanisBaw Zaproszenie do malowania / StanisBaw Czajka. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1978 [dr. ukoDcz.] 1979. - 107 s. 165. Didkowska, Bernadeta Propozycja zaj plastycznych wykorzystujcych komputer jako narzdzie plastyczne / Bernadeta Didkowska // W: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i BronisBawa Siemienieckiego. - ToruD : Wydaw. Adam MarszaBek, 2003. - S. 399-406 166. Didkowska, Bernadeta WspBczesne narzdzia plastyczne ksztaBcce kultur wizualn / Bernadeta Didkowska // W: Nowe teorie twrczo[ci ; Nowe metody pomocy w tworzeniu : materiaBy z I sesji naukowo-metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno[ci 12-14 X 2001 Krakw : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego . - Krakw : "Impuls", 2002. - S. 193-198 167. Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoBy wspBczesnej ; [praca zbiorowa] / pod red. Andrzeja BiaBkowskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-SkBodowskiej, 1997. - 291 s. Zbir referatw z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. 168. Grniok-Naglik, Alina W dialogu sztuki z edukacj / Alina Grniok-Naglik. - ToruD : "Akapit", 2007. - 184, [2] s. 169. Guze, Joanna Na tropach sztuki / Joanna Guze. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Nasza Ksigarnia", 1982. - 338, [2] s. 170. Hohensee-Ciszewska, Helena ABC wiedzy o plastyce / Helena Hohensee-Ciszewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1991. - 118, [1] s. 171. Jder, Mariola Techniki plastyczne rozwijajce wyobrazni / Mariola Jder. - Krakw : "Impuls", 2005. - 51, [1] s. ; 24 cm + pByta CD-ROM z przykBadami prac wykonanych przez dzieci 172. Karolak, WiesBaw Projekt edukacyjny - projekt artystyczny / WiesBaw Karolak ; Wy|sza SzkoBa Humanistyczno-Ekonomiczna w Aodzi. - Aodz : Wydaw. WSHE, 2004. - 107 s. Autor przedstawia swoje do[wiadczenia z zakresu pracy metod projektw. 173. Karolak, WiesBaw Sztuka jako zabawa - zabawa jako sztuka / WiesBaw Karolak. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, [ok. 1997]. - 102, [1] s. 174. Ko[cielecki, Stefan WspBczesna koncepcja wychowania plastycznego / Stefan Ko[cielecki. - Warszawa : PaDst. Wydaw. Nauk., 1975. - 219, [2] s. 175. Knothe, Jan Z |abiej perspektywy / Jan Knotce. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Nasza Ksigarnia", 1985. - 150, [2] s. Historia architektury, style i kierunki w sztuce - wydawnictwa dla mBodzie|y. 176. Krawczyk, Alicja Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, szkice interpretacyjne / Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2006. - 238 s. Zawiera: O istocie sztuki (fragm.) / WBadysBaw Tatarkiewicz. Narcyz - mit o narodzinach obrazu (fragm.) / Henryk Waniek. Warsztat artysty - Balthus (fragm. wywiadu z Balthusem) / Franoise Juanin. Wizyta w muzeum (fragm.) / Ernst Hans Gombrich. Kolor w [redniowieczu (fragm.) / Jacques Le Goff. Estetyka [wiatBa (fragm.) / Umberto Eco. Ikar / StanisBaw Grochowiak. Syn marnotrawny (z obrazu Hieronima Boscha) / Tadeusz R|ewicz. Powrt Syna Marnotrawnego Rembrandta (fragm.) / Jan BiaBostocki. Mona Liza / Zbigniew Herbert. Medytacje nad "Ksig Rodzaju" na progu Kaplicy SykstyDskiej (fragm.) / Jan PaweB II. Dwie maBpy Bruegla / WisBawa Szymborska. Czytajca list Vermeera / Tadeusz Kubiak. List w malarstwie holenderskim (fragm.) / Zbigniew Herbert. Dziewczyna z perB (fragm.) / Tracy Chevalier. Dziewczynka Vermeera / Adam Zagajewski. Malarstwo maBych mistrzw holenderskich (fragm.) / Joanna Guze. PerBy Vermeera / Gustaw Herling-GrudziDski. Widok Delft / Adam Zagajewski. Widok Delft Vermeera / Gustaw Herling-GrudziDski. Malarz Holandii / Adam Zagajewski. Realizm / CzesBaw MiBosz. Martwa natura (fragm.) / Henryk Waniek. Kobiety Rubensa (fragm.) / WisBawa Szymborska. Corot / CzesBaw MiBosz. W Arles (fragm.) / Irving Stone. Van Gogh / Kazimierz WierzyDski. W Galerii Luksemburskiej (fragm.) / Stefan {eromski. SkrzydBa / Tadeusz Kubiak. 177. Krawczyk, Zofia Wprowadzenie do kultury plastycznej : ksztaBtowanie percepcji / Zofia Krawczyk. - Warszawa : PaDst. Wydaw. Nauk., 1975. - 231, [1] s. 178. Krzywiec, Rudolf KsztaBcenie i wychowanie plastyczne w szkole / Rudolf Krzywiec. - WrocBaw : Instytut KsztaBcenia Nauczycieli i BadaD O[wiatowych, 1981. - 136 s. 179. Lewandowska, Apolonia Poznajemy jzyk plastyki / Apolonia Lewandowska, Ewa Romaniec-Zawadzka. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne, 1992. - 122, [3] s. 180. Literatura i sztuka : staro|ytno[ i [redniowiecze / [red. Bartosz DziaBoszyDski i in. ; aut. tekstw Krzysztof Bilica i in.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 191, [1] s. 181. Literatura i sztuka : wiek XX / [red. nauk. BartBomiej Kaczorowski ; aut. tekstw Krzysztof Bilica i in.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 191, [1] s. 182. Majchert, Ewa Olimpiada Artystyczna-Plastyka / Ewa Majchert, Bohdan Grzegorzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1986. - 63, [1] s. 183. Malicka, MaBgorzata Twrczo[ czyli Droga w nieznane / MaBgorzata Malicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1989. - 123, [1] s. 184. Marciniak, Tadeusz Problemy wychowania plastycznego / Tadeusz Marciniak. - Warszawa : "Nasza Ksigarnia", 1976. - 141, [3] s. 185. Marcinkowska, Krysytyna BryBy i reliefy / Krystyna Marcinkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1998. - 96s. Techniki Plastyczne. 186. Marcinkowska, Krystyna GBadkie i chropawe / Krystyna Marcinkowska, Krystyna Michejda-Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1995. - 116, [1] s. Techniki plastyczne: aplikacje, kola|, papieroplastyka - nauczanie. 187. Markiewicz, Andrzej Dydaktyka plastyki : wybrane problemy i zagadnienia przedmiotu / Andrzej Markiewicz. - Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 1998. - S. 68-133 : Propozycje rozkBadw materiaBu 188. Morawski, Stefan O funkcjach sztuki najnowszej / Stefan Morawski // W: Teoria wychowania estetycznego : autorzy polscy / pod red. Ireny Wojnar. - Warszawa : "{ak", 1997. - S. 208-228 189. NawroczyDski, Bogdan O wychowaniu estetycznym / Bogdan NawroczyDski // W: Teoria wychowania estetycznego : autorzy polscy / pod red. Ireny Wojnar. - Warszawa : "{ak", 1997. - s. 112-128 190. Peppin, Anthea Sztuka i ty / Anthea Peppin i Helen Williams ; tB. z ang. Magdalena Stokowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1992. - 192 s. 191. Pilch, Anna Problemy integracji literatury i malarstwa w szkole : nauka czytania obrazu / Anna Pilch // W: Przygotowanie ucznia do odbioru r|nych tekstw kultury / red. Anna Janus-Sitarz. - Krakw : Towarzystwo Autorw i Wydawcw Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - S. 197-209 192. Popek, R|a Zajcia plastyczne w placwkach wychowania pozaszkolnego / R|a Popek, Anna Natorff, Krystyna Wasiluk ; praca pod red. R. Popek. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1988. - 107, [1] s. 193. Popowski, Ryszard Blok sztuka w teorii i praktyce / Ryszard Popowski // W: Renesans (?) nauczania caBo[ciowego : wspBczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego / red. nauk. Dorota Klaus-StaDska, MirosBaw J. SzymaDski, MirosBaw S. SzymaDski. - Warszawa : "{ak" , 2003. - S. 175-190 194. Przybylska, Anna Czy naprawi "podcite skrzydBo edukacji"? : o mo|liwo[ciach rozwijania uczu i wyobrazni w toku zaj plastycznych / Anna Przybylska // W: Psychopedagogika dziaBaD twrczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Zwigulskiej. - Krakw : "Impuls", 2005. - S. 251-258 195. Przygotowanie ucznia do odbioru r|nych tekstw kultury / red. Anna Janus-Sitarz. - Krakw : Towarzystwo Autorw i Wydawcw Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - 309, [3] s. 196. Rudowski, Tomasz Badania nad czynnikami intelektualnymi warunkujcymi ksztaBcenie plastyczne / Tomasz Rudowski ; Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej. - Warszawa : ZG [Zarzd GBwny] PSEP, 1988. - 158 s. 197. Samek, Jan Wychowanie przez sztuk - edukacja przez zabytki : nowe przemy[lenia / Jan Samek // W: Kultura, warto[ci, ksztaBcenie / [aut. Franciszek Adamski i in.] ; Uniwersytet Marii Curie-SkBodowskiej w Lublinie. ZakBad Teorii Upowszechniania Kultury. - ToruD : Wydaw. Adam MarszaBek, 2003. - S. 111-114 198. Stopczyk, StanisBaw Krzysztof Wszystko o sztuce : leksykon. [T. 1] , Malarstwo, rzezba, grafika / StanisBaw Krzysztof Stopczyk. - Warszawa : Editions Spotkania, [1994]. - 196, [4] s. 199. Suchodolski, Bogdan Rola sztuki w ksztaBtowaniu osobowo[ci czBowieka i |ycia duchowego narodu / Bogdan Suchodolski // W: Teoria wychowania estetycznego : autorzy polscy / pod red. Ireny Wojnar. - Warszawa : "{ak", 1997. - S. 191-207 200. Szmidt, Krzysztof J. Pedagogika twrczo[ci / Krzysztof J. Szmidt. - GdaDsk : GdaDskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - 423, [1] s. 201. Szmidt, Krzysztof J. Szkice do pedagogiki twrczo[ci / Krzysztof J. Szmidt. - Krakw : "Impuls", 2001. - 157, [3] s. Autor porusza problematyk wspierania i stymulowania postaw twrczych. 202. Szuman, Stefan Sztuka wzbogaca i pogBbia czBowieka / Stefan Szuman // W: Teoria wychowania estetycznego : autorzy polscy / pod red. Ireny Wojnar. - Warszawa : "{ak", 1997. - S. 129-14o 203. Szu[cik, Urszula Przedmiot sztuka a reforma nauczania / Urszula Szu[cik // W: Renesans (?) nauczania caBo[ciowego : wspBczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego / red. nauk. Dorota Klaus-StaDska, MirosBaw J. SzymaDski, MirosBaw S. SzymaDski. - Warszawa : "{ak" , 2003. - S. 191-197 204. Tokarz, Aleksander Wychowanie do twrczo[ci przeciw wychowaniu do wtrno[ci : stan rzeczy, dylematy, pytania / Aleksander Tokarz // W: Wychowanie : pojcia, procesy, konteksty. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - GdaDsk : GdaDskie Wydaw. Pedagogiczne, 2007. - S. 277-303 205. Trela, Marzena Czy sztuka jest twrcza? / Marzena Trela // W: Nowe teorie twrczo[ci ; Nowe metody pomocy w tworzeniu : materiaBy z I sesji naukowo-metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno[ci 12-14 X 2001 Krakw : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego . - Krakw : "Impuls", 2002. - S. 185-192 206. Twrczo[ artystyczna w wychowaniu dzieci i mBodzie|y : praca zbiorowa / pod red. StanisBawa Popka. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1985. - 191, [1] s. 207. Warsztaty edukacji twrczej / pod red. El|biety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wyd. 2. - WrocBaw : "Europa", 2004. - 185 s. Na okB. podtyt.: Jak rozwija osobowo[ przez sztuk : program interdyscyplinarny. - Dla nauczycieli sztuki, jzyka polskiego, nauczania zintegrowanego, wychowawcw i instruktorw teatralnych, studentw wydziaBw pedagogicznych i wydziaBw sztuki, pracownikw dziaBw o[wiatowych, muzew, galerii, terapeutw, osb pracujcych z dziemi i mBodzie|. 208. Wernichowska, Bogna Dro|sze ni| klejnoty / Bogna Wernichowska, Maciej KozBowski. - Warszawa : Kraj. Ag. Wydaw., 1984. - 159, [2] s. 209. Wojna, Irena Mo|liwo[ci wychowawcze sztuki / Irena Wojnar // W: Teoria wychowania estetycznego : autorzy polscy / pod red. Ireny Wojnar. - Warszawa : "{ak", 1997. - S. 10-29 210. ZieliDski, Jacek Antoni Wiedza o sztuce : widzenie artystyczne : ksi|ka dla nauczycieli plastyki / Jacek Antoni ZieliDski. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1999. -130, [2] s. 211. ZwoliDska, Krystyna MaBy sBownik terminw plastycznych / Krystyna ZwoliDska, ZasBaw Malicki. - Wyd. 4. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1993. - 364, [2] s. Wydawnictwa cigBe 212. BowiDska, Marzena "Akcja plastyczna jako niekonwencjonalna forma integrowania wiedzy i umiejtno[ci" / Marzena BowiDska, El|bieta Nowaczewska // Inspiracje i Do[wiadczenia. - 2004, nr 1, s. 21-22 213. Boguszewski, Ireneusz Techniki plastyczne - co wybra? : tusz / Ireneusz Boguszewski // Poradnik Humanisty i Wychowawcy. - 2003, nr 2, s. 31 214. ChaciDski, JarosBaw Zorientowana na ucznia edukacja estetyczna w heterogenicznym [rodowisku : o percepcji, rozumieniu i prze|ywaniu sztuki w [wiecie paradoksw warto[ciowania i oceniania / JarosBaw ChaciDski // Edukacja. - 2008, nr 1, s. 111-119 215. ChaBupniak, RadosBaw Sztuka na katechezie : korelacja lekcji religii z wychowaniem plastycznym / RadosBaw ChaBupniak // Katecheta. - 2003, nr 7/8, s. 127-133 216. Depta, Henryk Wychowanie estetyczne w szkole / Henryk Depta // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 3-4, s.23-28 217. Dbowska, Teresa Uczniowskie mandale : przybli|y sztuk / Teresa Dbowska, Anna Aaskarzewska // Nowa SzkoBa. - 2003, nr 2, s. 32-33 218. Drzewiecki, Piotr Medialna lekcja plastyki : media i edukacja / Piotr Drzewiecki // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 46, s. 19 Wideo-art, net-art, performance, sztuka interaktywna. 219. Haberka, Jolanta KsztaBtowanie i rozwijanie u uczniw zdolno[ci plastycznych oraz zainteresowania sztuk. Cz. 1 / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 40-42 220. Haberka, Jolanta KsztaBtowanie i rozwijanie u uczniw zdolno[ci plastycznych oraz zainteresowania sztuk. Cz. 2 / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 41-43 221. Herzog, MaBgorzata Czytanie obrazw / MaBgorzata Herzog // Midzy Nami Polonistami. - 2006, nr 3, s. 7-8 Interpretacja dzieBa sztuki. 222. HBobiB, Agnieszka KsztaBtowanie zdolno[ci twrczych w procesie ksztaBcenia / Agnieszka HBobiB // Wychowanie na co DzieD. - 2005, nr 7/8, s. 19-20 223. Lesser, Ewa Edukacja plastyczna : ta sama - nie taka sama / Ewa Lesser // {ycie SzkoBy. - 2005, nr 10, s. 4-9 224. PopioBek, Irena Wychowanie przez sztuk - nadzieje i rozczarowania / Irena Popiolek // {ycie SzkoBy. - 2002, nr 9, s. 517-522 225. Porczak, Antoni Sztuka interaktywna w edukacji / Antoni Porczak // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 24-33 226. Rudzka, Anna Maria O potrzebie nauczania plastyki / Maria Anna Rudzka, Lech Rudzki // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 11, s. 13 227. Ry|yk, Maria Akcje plastyczne / Maria Ry|yk // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 30-33 228. Wa[niewski, SBawomir Snow art - sztuka tworzenia : na [niegu, ze [niegu, w [niegu / SBawomir Wa[niewski // Wszystko dla SzkoBy. - 2006, nr 2, s. 1-3 Snow art w szkole - propozycje technik i tematw, porady praktyczne. 229. Wozniak, Kamilia Karty pracy w nauczaniu sztuki / Kamilia Wozniak // Wszystko dla SzkoBy. - 2004, nr 5, s. 18-19 Ekspresjonizm ; Jzef CheBmoDski "Czwrka"; Jzef CheBmoDski "Babie lato"; Jacek Malczewski "Hamlet Polski . 230. ZieliDska, Gra|yna Drama na podstawie rzezby Andrzeja PruszyDskiego "Chrystus dzwigajcy krzy|" / Gra|yna ZieliDska // Drama. - 2006, nr 50, s. 27-32 Temat zaj: Droga i Krzy|. 231. ZieliDska, Gra|yna Drama w portrecie, autoportrecie i fotografii / Gra|yna ZieliDska // Drama. - 2006, nr 50, s. 17-27 Tematy zaj: Na spotkanie z histori mojej bli|szej i dalszej rodziny ; Portrety i autoportrety - "Przy wsplnym stole" (dot. postaci ksicia Janusza RadziwiBBa). Zajcia dla liceum, gimnazjum, starszych klas szkoBy podstawowej. 232. {urek, SBawomir Jacek Dwa autoportrety z nadziej w tle : o wierszu "Przed weimarskim autoportretem Drera (w dwch wariacjach)" Aleksandra Wata / SBawomir Jacek {urek // Zeszyty Szkolne. - 2003, nr 3, s. 37-47 Zbiory specjalne 233. Bli|ej sztuki. - Adz : Wytwrnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2007]. - 1 dysk optyczny (DVD) (60 min) ; 12 cm. - (Wideoteka Edukacyjna ; 352) Zawiera: 1. Gazeta ; 2. Balet / real. Hanna Terlecka. 3. Mowa obrazu / real. Michele Grenom. (DVD 539) 234. Bli|ej sztuki. - Adz : Wytwrnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2007]. - 1 dysk optyczny (DVD) (37 min) ; 12 cm. - (Wideoteka Edukacyjna ; 422) Zawiera: 1. Teledysk / real. Hanna Terlecka. 2. Rysunek / real. Piotr ZliwiDski. (DVD 540) 235. Pomniki i skarby kultury narodowej / Wytwrnia Filmw Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. - Warszawa : WFDiF : Ministerstwo Kultury i Sztuki : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [ok.1993]. - 1 kas. wiz. (121 min) : VHS. - (Wideoteka wychowania estetycznego dzieci i mBodzie|y ; 2) Zawiera: Skarby Katedry GnieznieDskiej / re|. J. Popiel-PopioBek. Opowie[ o Zamku Wawelskim / re|. Zbigniew Bochenek. Zamek Krlewski w Warszawie / re|. Wanda Rollny. Zamki polskie / re|. Krystyna Dobrowolska. W Aazienkach / re|. Maria Kwiatkowska. Skarby Jasnogrskie / re|. Zbigniew Szaniawski. Zbir filmw prezentujcych zabytki sztuki i architektury polskiej. (Vid 876) 236. Poznaj [wiat plastyki [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Bdzin : "Inter Biznes", [ok. 2007]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm (E 548) 237. Rozumie sztuk / re|. Irena Wollen ; scen. Jerzy Madeyski ; koncepcja i oprac. pakietu Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. - 2 kas. wiz. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna). - Kaseta 1. - 1 kas. wiz. (125 min) : VHS Zawiera: 1. Rozumie sztuk ; 2. Sztuka logiki ; 3. Sztuka emocji ; 4. Przygody architektury ; 5. Styl. Syntetyczne wprowadzenie do podstawowych zagadnieD teorii sztuki. Kaseta stanowi komplet z ksi|k nr inw. 86435. (Vid 2176) 238. Rozumie sztuk / re|. Irena Wollen ; scen. Jerzy Madeyski ; koncepcja i oprac. pakietu Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Telewizja Polska S.A. ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. - 2 kas. wiz. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna). - Kaseta 2. - 1 kas. wiz. (125 min) : VHS Zawiera: 6. Psychologiczne uwarunkowania sztuki ; 7. Umowno[ sztuki ; 8. Barwa w sztuce ; 9. Ilustracja - figuracja ; 10. Midzynarodowa czy narodowa? Syntetyczne wprowadzenie do podstawowych zagadnieD teorii sztuki. Kaseta stanowi komplet z ksi|k nr inw. 86435. (Vid 2177) 239. 7 [Siedem] cudw [wiata / real. Linda Feston. - Adz : Wytwrnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2007]. - 1 dysk optyczny (DVD) (151 min) ; 12 cm - (Wideoteka Edukacyjna ; 593) Zawiera: 1. Po prostu najwspanialsze ; 2. Magiczna metropolia : miasto Aleksandria i latarnia na Faros ; 3. Cuda staro|ytnego Wschodu : koncepcja raju, boga i kobieco[ci. (DVD 525) 240. Sztuka przeBomu XIX i XX w. - Adz : Wytwrnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2007]. - 1 dysk optyczny (DVD) (144 min) ; 12 cm. - (Wideoteka Edukacyjna ; 444) Zawiera: 1. Secesja / real. Irena Wollen. 2. Koniec wieku XIX / real. Justyna ZiBkowska. 3. Fotografia : 13 epizodw z |ycia Pabla Picassa / real. Pierre-Ande Boutang. 4. Impresjoni[ci : Edouard Monet / real. Fhil Orebsky. 5. Artysta i jego potwory : Reynold Brown / re|. Mel Bucklin. (DVD 604) 241. Sztuka staro|ytna : Egipt, Grecja, Rzym. - Pruszcz GdaDski : "Visual System", [ok.2003]. - 1 plansza kolor. ; 99 x 67 cm (G 1088) 242. Tajemnice obrazw [Dokument elektroniczny] / [oprac. multimedialne "Ambient Multimedia"]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedagog., 1998. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm Krtkie, bardzo interesujce komentarze w formie opowiastki oraz interaktywne gry i zabawy zapoznaj z 60 dzieBami najwybitniejszych polskich malarzy. (E 18) 243. Wielkie epoki sztuki europejskiej / real. Gaby Imhof-Weber. - Adz : Wytwrnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2007]. - 1 dysk optyczny (DVD) (109 min) ; 12 cm. - (Wideoteka Edukacyjna ; 462) Zawiera: 1. Sztuka staro|ytnych Grekw ; 2. Sztuka staro|ytnego Rzymu. (DVD 602) 244. Wielkie epoki sztuki europejskiej / real. Gaby Imhof-Weber. - Adz : Wytwrnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2007]. - 1 dysk optyczny (DVD) (165 min) ; 12 cm. - (Wideoteka Edukacyjna ; 466) Zawiera: 1. Sztuka gotycka ; 2. Sztuka renesansu ; 3. Barok. (DVD 601) 245. Wielkie epoki w sztuce europejskiej : sztuka XX wieku : kierunki, mody, twrcy / real. Gaby Imhof-Weber. - Adz : Wytwrnia Pomocy Dydaktycznych, [ok. 2007]. - 1 dysk optyczny (DVD) (55 min) ; 12 cm. - (Wideoteka Edukacyjna ; 665) (DVD 541) ; (DVD 603) (\f$&ҿsa]M:%hZ#heB*CJOJQJaJphh8whe5CJOJQJaJhe"h+6B*CJOJQJaJph"h8w6B*CJOJQJaJph(h8wh lt6B*CJOJQJaJph(h8wh8w6B*CJOJQJaJphh8wB*CJOJQJaJph%hZ#h ltB*CJOJQJaJphh8wh lt5CJOJQJaJh,5CJOJQJaJhZ#h8w5CJOJQJaJ`bv $P>ܷ~lhXKX;hhe5CJOJQJaJh,5CJOJQJaJhZ#h5CJOJQJaJhe"h+6B*CJOJQJaJph"h6B*CJOJQJaJph"h8w6B*CJOJQJaJph(h8whe6B*CJOJQJaJph(h8wh8w6B*CJOJQJaJphh8wB*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJphh,B*CJOJQJaJph>@d*jJF&B8:FLPfDz}m}m]DzDzhhe5CJOJQJaJhZ#h5CJOJQJaJh,5CJOJQJaJhe"h+6B*CJOJQJaJph"h6B*CJOJQJaJph(hhe6B*CJOJQJaJph(hh6B*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph#fhHBDp&(Tj%&%%&%&%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%%&%&%&%%&%&%&h^hgdGgdGh^hgdZ8gdZ8gdFh^hgdFgd$a$gdZ#h^hgdfhjn^npŲ|gR=+"h+6B*CJOJQJaJph(hFh6B*CJOJQJaJph(hFhe6B*CJOJQJaJph(hFhF6B*CJOJQJaJph%hhB*CJOJQJaJph%hheB*CJOJQJaJphhFB*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJphh8wh5CJOJQJaJh 7)5CJOJQJaJhZ#h5CJOJQJaJh+5CJOJQJaJ"FH(htv4BD׺q\J8"h+6B*CJOJQJaJph"hF6B*CJOJQJaJph(hFhF6B*CJOJQJaJph%hFhFB*CJOJQJaJph%hFheB*CJOJQJaJphhFB*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJphh8whF5CJOJQJaJh 7)5CJOJQJaJhZ#hF5CJOJQJaJhe(hFhe6B*CJOJQJaJphDFJnp0xz R\^ &(*.RTҿssas]MM=hGhe5CJOJQJaJhGhG5CJOJQJaJhe"h+6B*CJOJQJaJph"hZ86B*CJOJQJaJph(hZ8he6B*CJOJQJaJph(hZ8hZ86B*CJOJQJaJphhZ8B*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJphhZ8he5CJOJQJaJh 7)5CJOJQJaJhZ#hZ85CJOJQJaJT HTVhjf.4xɶ졌zhhXKX;;hr2B*CJOJQJaJphh 7)5CJOJQJaJhGhr25CJOJQJaJ"h+6B*CJOJQJaJph"hG6B*CJOJQJaJph(hGhe6B*CJOJQJaJph(hGhG6B*CJOJQJaJph%hGhGB*CJOJQJaJph%hGheB*CJOJQJaJphhGB*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJphd2V0(PFv%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%%&%&%&%%&%&%&%&%h^hgdYdgdYd$a$gdZ#h^hgdr2gdr2gdZ#xh 2@BV&VDz쓃vfDzTPhe"hr26B*CJOJQJaJphhr2B*CJOJQJaJphhs5CJOJQJaJhGhr25CJOJQJaJh 7)5CJOJQJaJ"h+6B*CJOJQJaJph(hr2he6B*CJOJQJaJph(hr2hr26B*CJOJQJaJphhGB*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJph|0pB(.:<PϿϯϚsoϿ\I\%hYdhGB*CJOJQJaJph%hYdheB*CJOJQJaJphhe"h+6B*CJOJQJaJph(hYdhe6B*CJOJQJaJph(hYdhYd6B*CJOJQJaJphhGB*CJOJQJaJphhYdB*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJphhs5CJOJQJaJhGhYd5CJOJQJaJPvX F`bvٲ٠Ĝl\lLl7(h*hYd6B*CJOJQJaJphhGB*CJOJQJaJphhYdB*CJOJQJaJph%hZ#heB*CJOJQJaJphhs5CJOJQJaJhGhYd5CJOJQJaJhe"h+6B*CJOJQJaJph"hYd6B*CJOJQJaJph(hYdhe6B*CJOJQJaJph(hYdhYd6B*CJOJQJaJph"h>6B*CJOJQJaJph(j|"$&(,{naQnM8(hOXhOX5B*CJOJQJaJphhUI/h4@ hOX5CJ OJQJaJ hs5CJ OJQJaJ hOX5CJ OJQJaJ hqB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJphhe"h+6B*CJOJQJaJph(h*he6B*CJOJQJaJph$&X,,.0VXZ%&%%%%%&%&%&%%&%&%&%&%&%&%%%%&%&%gdUI/h^hgddf$a$gddfh^hgdOXgdOX$a$gdZ#gdOX h^h`gd,@TXRZ*,ƶƶƦƖo]YL?Lhs5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhOX"hM>5B*CJOJQJaJph"hM>6B*CJOJQJaJph(hM>hOX6B*CJOJQJaJphhM>B*CJOJQJaJphhsB*CJOJQJaJphhOXB*CJOJQJaJph%hZ#hOXB*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJph(hOXhOX5B*CJOJQJaJphv*|t ܷ̥{i{VFVFVFVFhOXB*CJOJQJaJph%hZ#hOXB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hOXhOX5B*CJOJQJaJph(hdfhdf5B*CJOJQJaJph"hdf5B*CJOJQJaJph(hdfhdf6B*CJOJQJaJphhdfB*CJOJQJaJph%hZ#hdfB*CJOJQJaJphhdfhdf5CJOJQJaJ 024Z*,.0TVXZ켧ܼ}kgZJ>2hsCJOJQJaJhUI/CJOJQJaJhZ#hUI/5CJ OJQJaJ hUI/5CJ OJQJaJ hs"hOX5B*CJOJQJaJph(hOXhOX5B*CJOJQJaJph(hM>hM>6B*CJOJQJaJph(hM>hOX6B*CJOJQJaJphhM>B*CJOJQJaJphhsB*CJOJQJaJphhOXB*CJOJQJaJph%hZ#hOXB*CJOJQJaJphZ~4j.6PD<лq_q_qM"h5B*CJOJQJaJph"hxw6B*CJOJQJaJph(hxwhxw6B*CJOJQJaJphhxwB*CJOJQJaJph%hZ#hxwB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hTjhxw5B*CJOJQJaJph"hxw5B*CJOJQJaJphhUI/5CJ OJQJaJ h4@ hUI/5CJ OJQJaJ J2 P  d f h j %&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gdnh^hgdngd*Th^hgd7@gd7@h^hgdgdh^hgdgdh^hgdxwgdxw,HJ2z   ƶƶơ}hhUEUEUEUhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJph"h6B*CJOJQJaJph(hh6B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph  " P  . 6 j ~       & b ٴ}}hUEUEUEh*TB*CJOJQJaJph%hZ#h*TB*CJOJQJaJph(h*Th*T5B*CJOJQJaJph(h*Th*T5B*CJOJQJaJph"h*T5B*CJOJQJaJphh7@B*CJOJQJaJph%hZ#h7@B*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(h7@h7@5B*CJOJQJaJph"h7@5B*CJOJQJaJphb f l n r  $L Tjl .ȶȣ{iTTiTA%hZ#h ZB*CJOJQJaJph(h Zh Z5B*CJOJQJaJph"h Z5B*CJOJQJaJph(hnhn6B*CJOJQJaJph%hZ#hnB*CJOJQJaJph%hnhnB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hnhn5B*CJOJQJaJph"h~'5B*CJOJQJaJphhnB*CJOJQJaJphj l l J :H%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gd#h^hgdyRgdyRh^hgd7@gd7@h^hgd gd h^hgd Zgd Z hh^hgdnh^hgdngdn.4:JJ|6 :RfjɴɒɒɒɒɒjjZZZh7@B*CJOJQJaJph(h7@h7@5B*CJOJQJaJph%hZ#h7@B*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(h h 5B*CJOJQJaJph%hZ#h B*CJOJQJaJph%hZ#h ZB*CJOJQJaJphh ZB*CJOJQJaJph! Hjr,X`IJğ|jUUB2Bh!B*CJOJQJaJph%hZ#h#B*CJOJQJaJph(h#h#5B*CJOJQJaJph"h#5B*CJOJQJaJph%hyRhyRB*CJOJQJaJphhyRB*CJOJQJaJph%hZ#hyRB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hyRhyR5B*CJOJQJaJph"hyR5B*CJOJQJaJph(h7@h7@6B*CJOJQJaJph`bD| Fv* H ̼̼̪p`p`p`Pp`p`hbnB*CJOJQJaJphhgB*CJOJQJaJph%hZ#hgB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hghg5B*CJOJQJaJph"hg5B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#h#B*CJOJQJaJphh!B*CJOJQJaJphh#B*CJOJQJaJph "b#d##$$%V&X&&'''%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%&gdbjeh^hgd#gd#gdUI/h^hgd1gd1h^hgd|gd|h^hgdKO> h^h`gdKO>h^hgdggdgh^hgd#H L r     !N!!!!"P"""b#d#f#j###$ɴɒɒɒɒɒ}mXXEm%hZ#h|B*CJOJQJaJph(h|h|5B*CJOJQJaJphh|B*CJOJQJaJph(hKO>hKO>6B*CJOJQJaJphhKO>B*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hKO>hKO>5B*CJOJQJaJph%hZ#hKO>B*CJOJQJaJphhgB*CJOJQJaJph%hZ#hgB*CJOJQJaJph$$$$$$$%^%%P&T&V&X&Z&^&&'T''''ɴɒɒɅpp]M]=]hsB*CJOJQJaJphh#B*CJOJQJaJph%hZ#h#B*CJOJQJaJph(h#h#5B*CJOJQJaJphh#5CJ OJQJaJ h1B*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hTh15B*CJOJQJaJph%hZ#h1B*CJOJQJaJphh|B*CJOJQJaJph%hZ#h|B*CJOJQJaJph'''''f((>))))))))*|**<+@++++++ٴ}}jZjJZJjJjh:B*CJOJQJaJphhsB*CJOJQJaJph%hZ#h:B*CJOJQJaJph(h:h:5B*CJOJQJaJph"h:5B*CJOJQJaJphhbjeB*CJOJQJaJph%hZ#hbjeB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(h:hbje5B*CJOJQJaJph"hbje5B*CJOJQJaJph'))*+x,z,,--.,/./P/0j1l1n112%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&%&%&h^hgdgdUI/h^hgdn/`h^hgdn/`gdn/`h^hgdggdgh^hgd01gd01h^hgd:gd:h^hgdbje+x,z,|,,,,, -n--------...IJğ|jUUB2hgB*CJOJQJaJph%hZ#hgB*CJOJQJaJph(hghg5B*CJOJQJaJph"hg5B*CJOJQJaJph%h01h01B*CJOJQJaJphh01B*CJOJQJaJph%hZ#h01B*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(h01h015B*CJOJQJaJph"h015B*CJOJQJaJph(h:h:6B*CJOJQJaJph.&/*/./0/4/P/r///// 0.0200001L1h1j1l1ǵǢrerUHhn/`5CJ OJQJaJ hn/`h#6CJOJQJaJhn/`6CJOJQJaJhn/`hn/`6CJOJQJaJhn/`B*CJOJQJaJphhsB*CJOJQJaJph%hZ#hn/`B*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hn/`hn/`5B*CJOJQJaJphhgB*CJOJQJaJph%hZ#hgB*CJOJQJaJphl1n1p1t110222D2\2x2z222F3h33444h88l:f;<<D=H=>>>ϿϯϯϯoZ(hh6B*CJOJQJaJph0hh>6B*CJOJQJaJmH phsH "h6B*CJOJQJaJph(hh>6B*CJOJQJaJphh>B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#h>B*CJOJQJaJphh>h>5CJOJQJaJhs5CJOJQJaJ2>>@>???FAHA~AvBxBDDF*FtGvG%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gd|h^hgd1 h^h`gd.!gd.! h^h`gdsgd1h^hgd$Wgd$Wh^hgd*gd*h^hgdggdgh^hgd>>>>@>>? ?$?&?(?:?????????@:@z@@DAFAٴmmZJZJZJZh*B*CJOJQJaJph%hZ#h*B*CJOJQJaJph(h*h*5B*CJOJQJaJph"h*5B*CJOJQJaJphhsB*CJOJQJaJphhgB*CJOJQJaJph%hZ#hgB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(hghg5B*CJOJQJaJph"hg5B*CJOJQJaJphFAHAJANA~A BBrBtBvBxBzB~BBBXCCCCCC,DDDDٴ}}jZjZjZjZjZH"h.!5B*CJOJQJaJphh1B*CJOJQJaJph%hZ#h1B*CJOJQJaJph(h_h15B*CJOJQJaJph"h15B*CJOJQJaJphh$WB*CJOJQJaJph%hZ#h$WB*CJOJQJaJph"hs5B*CJOJQJaJph(h$Wh$W5B*CJOJQJaJph"h$W5B*CJOJQJaJphDDDD$EJE|EEEEEFFF F*FFG^GrGtGvGxG|GGHƶƦƦƦƑّ~n~n~[FF[(h:h|5B*CJOJQJaJph%hZ#h|B*CJOJQJaJphh1B*CJOJQJaJph%hZ#h1B*CJOJQJaJph(hTh15B*CJOJQJaJphh.!B*CJOJQJaJphh8B*CJOJQJaJph%hZ#h.!B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(h.!h.!5B*CJOJQJaJphvGGII@IJJJBLlLnLLM6N8NjN.P0P\PR%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgd1gd1h^hgdSw$a$gdSwh^hgdDgdDh^hgd8gd-ah^hgdkgdkh^hgd|gd|HHH IIIII@II$JJJJJJJJKK8LBLʵmXXmHmHh-aB*CJOJQJaJph(h3rh-a5B*CJOJQJaJph%hZ#h-aB*CJOJQJaJphhkB*CJOJQJaJph%hZ#hkB*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(hkhk5B*CJOJQJaJph"hk5B*CJOJQJaJph%hZ#h|B*CJOJQJaJphh|B*CJOJQJaJphBLlLnLpLtLL2M:MMMM6N8N:N>NjNN&OOIJğzhSS@0@hSwB*CJOJQJaJph%hZ#hSwB*CJOJQJaJph(hSwhSw5B*CJOJQJaJph"hSw5B*CJOJQJaJph(hDhD6B*CJOJQJaJphhDB*CJOJQJaJph%hZ#hDB*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(hDhD5B*CJOJQJaJph"hD5B*CJOJQJaJph(h-ah-a6B*CJOJQJaJphOOO*P,P.P0P2P6P\PP:Q>Q@QQQQ R`RvRRRRRRRRS̼p[[H%hZ#h B*CJOJQJaJph(h h 5B*CJOJQJaJph"h 5B*CJOJQJaJph%hZ#h1B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(hTh15B*CJOJQJaJphh1B*CJOJQJaJph%hZ#hSwB*CJOJQJaJphh\?B*CJOJQJaJphhSwB*CJOJQJaJphRRRTTUVV6VXXXZZZ]]^``%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gdIh^hgdNrgdNrh^hgd-agd-ah^hgd;Mgd;Mh^hgdkgdkh^hgdCtgdCth^hgd gd SSSSS\TTTTTTTUzUUUVVVVVVV6Vʵ}}m}[FF(hkhk5B*CJOJQJaJph"hk5B*CJOJQJaJphhCtB*CJOJQJaJph%hZ#hCtB*CJOJQJaJph%hCthCtB*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(hCthCt5B*CJOJQJaJph"hCt5B*CJOJQJaJph%hZ#h B*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph6VVVWW2XlXXXXXXXXYjYYZvZZZZZZZZZʵm[FF[F(h_+:h-a5B*CJOJQJaJph"h-a5B*CJOJQJaJph%h;Mh;MB*CJOJQJaJphh;MB*CJOJQJaJph%hZ#h;MB*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(h;Mh;M5B*CJOJQJaJph"h;M5B*CJOJQJaJphhkB*CJOJQJaJph%hZ#hkB*CJOJQJaJphZ$[[[[\\P]t]]]]]]]^^^L_N___x```````ʵnYY(hIhI5B*CJOJQJaJph"hI5B*CJOJQJaJphhNrB*CJOJQJaJph%hZ#hNrB*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(hihNr5B*CJOJQJaJph"hNr5B*CJOJQJaJphh-aB*CJOJQJaJph%hZ#h-aB*CJOJQJaJph`alaaaa$b`bbbdbfbjbbccdddddd6d췢}m}m}[FF(h^$Mh^$M5B*CJOJQJaJph"h^$M5B*CJOJQJaJphh_+:B*CJOJQJaJph%hZ#h_+:B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(h_+:h_+:5B*CJOJQJaJph"h_+:5B*CJOJQJaJph%hIhIB*CJOJQJaJphhIB*CJOJQJaJph%hZ#hIB*CJOJQJaJph`bbdbbdd6dfffhhLhZj\jjkk"l%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gd01h^hgd aAgd aAh^hgdJ^gdJ^h^hgdgdh^hgd^$Mgd^$Mh^hgd_+:gd_+: h^h`gdI6ddddd:ftfffffffffgggg hhhhʵ{k{k{k[I"hJ^5B*CJOJQJaJphh aAB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJphh^$MB*CJOJQJaJph%hZ#h^$MB*CJOJQJaJphhh hLhiiTiij@jFjVjXjZj\jbjjjrkkkkkkkkƶƶƶƶƓ~k[k[k[kI"h015B*CJOJQJaJphh aAB*CJOJQJaJph%hZ#h aAB*CJOJQJaJph(h aAh aA5B*CJOJQJaJph%hhB*CJOJQJaJphh8B*CJOJQJaJphhJ^B*CJOJQJaJph%hZ#hJ^B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph(hJ^hJ^5B*CJOJQJaJphk"llm,mhmjmmmn"nnnnndoop ppp@pPpRpTpVp\pسءyiyiyiyiyiYyiyG"h[K5B*CJOJQJaJphh8B*CJOJQJaJphh@r؅څ܅%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&%&%%%%&gdn(gdUI/h^hgd]kgd]kh^hgdzZgdzZh^hgd@D칧ooo\o\Mh^$M5CJ OJQJ^JaJ %hzZhzZB*CJOJQJaJphhzZB*CJOJQJaJph%hZ#hzZB*CJOJQJaJph(hzZhzZ5B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph%hhhhB*CJOJQJaJphh8B*CJOJQJaJphh%B*CJOJQJaJph%hZ#h%B*CJOJQJaJphDrLT҅օ؅څ܅ 4ػmXmXE%hZ#hn(B*CJOJQJaJph(hn(hn(5B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph"hn(5B*CJOJQJaJphhUI/5CJ OJQJaJ hZ#hUI/5CJ OJQJaJ h85CJ OJQJaJ h>5CJ OJQJaJ h]kB*CJOJQJaJph%hZ#h]kB*CJOJQJaJph(h]kh]k5B*CJOJQJaJph40fh"TV%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgdUgdUh^hgdt\gdt\h^hgdrgdrh^hgdigdih^hgd-gd-^gdn(gdn(`0bdfhnbʸnnYF6hiB*CJOJQJaJph%hZ#hiB*CJOJQJaJph(hihi5B*CJOJQJaJph"hi5B*CJOJQJaJphh-B*CJOJQJaJph%hZ#h-B*CJOJQJaJph(h:h-5B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph"h-5B*CJOJQJaJph%hZ#hn(B*CJOJQJaJphhn(B*CJOJQJaJphblxz"FʸnYYF6ht\B*CJOJQJaJph%hZ#ht\B*CJOJQJaJph(ht\ht\5B*CJOJQJaJph"ht\5B*CJOJQJaJphhrB*CJOJQJaJph%hZ#hrB*CJOJQJaJph(hrhr5B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph"hr5B*CJOJQJaJphhiB*CJOJQJaJph%hZ#hiB*CJOJQJaJphFPRTVXZ\:܏ZʸnYYF%hZ#hmB*CJOJQJaJph(hmhm5B*CJOJQJaJph"hm5B*CJOJQJaJphhUB*CJOJQJaJph%hZ#hUB*CJOJQJaJph(h:hU5B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph"hU5B*CJOJQJaJphht\B*CJOJQJaJph%hZ#ht\B*CJOJQJaJph܏bdjlޕH %&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&gd^$Mh^hgdKO>gdKO>h^hgdNrgdNrh^hgdNIgdNIh^hgdm$a$gdmZF`bdfhjpГjîp[p[H8Hp[H8HhNIB*CJOJQJaJph%hZ#hNIB*CJOJQJaJph(hNIhNI5B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph-hmhmB*CJOJQJaJmH phsH (hmhNI6B*CJOJQJaJph(hmhm6B*CJOJQJaJph0hmhm6B*CJOJQJaJmH phsH %hZ#hmB*CJOJQJaJphhmB*CJOJQJaJphjlp|ޕ HǴ}hS@0@0@0@hNIB*CJOJQJaJph%hZ#hNIB*CJOJQJaJph(hNIhNI5B*CJOJQJaJph(hNrhNr6B*CJOJQJaJph"hNI6B*CJOJQJaJph(hihNr6B*CJOJQJaJphhNrB*CJOJQJaJph%hZ#hNrB*CJOJQJaJph(hihNr5B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph"hNr5B*CJOJQJaJph6 ڎ{k{k{k{XF"hK5B*CJOJQJaJph%hZ#h01B*CJOJQJaJphh^$MB*CJOJQJaJph%hZ#h^$MB*CJOJQJaJph(h^$Mh^$M5B*CJOJQJaJph"h^$M5B*CJOJQJaJphhKO>B*CJOJQJaJph(hKO>hKO>5B*CJOJQJaJph"h85B*CJOJQJaJph%hZ#hKO>B*CJOJQJaJph @jlƜ"$X<>jt%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&h^hgdTgdTh^hgdgdh^hgd_+:gd_+:h^hgdEBgdEBh^hgd01gd01h^hgd^$M@hZjlrPƜȸȸȦl\l\lJ5(h_+:h_+:5B*CJOJQJaJph"h_+:5B*CJOJQJaJphhEBB*CJOJQJaJph%hZ#hEBB*CJOJQJaJph(hEBhEB5B*CJOJQJaJph"hK5B*CJOJQJaJph"hEB5B*CJOJQJaJphh01B*CJOJQJaJph%hZ#h01B*CJOJQJaJphhKB*CJOJQJaJph(h01h015B*CJOJQJaJphƜ$*XҞ,<>Dj̠<nʵ}jUjEj0(hThT6B*CJOJQJaJphhTB*CJOJQJaJph(hThT5B*CJOJQJaJph%hZ#hTB*CJOJQJaJph(hh6B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"hK5B*CJOJQJaJphh_+:B*CJOJQJaJph%hZ#h_+:B*CJOJQJaJphnptv|8v֤J@IJueeeuPeLHhKhUI/(hNrhNr5B*CJOJQJaJphhNrB*CJOJQJaJph(hNrhNr6B*CJOJQJaJph%hZ#hNrB*CJOJQJaJph(hihNr5B*CJOJQJaJph"hK5B*CJOJQJaJph(hihNr6B*CJOJQJaJph(hThT6B*CJOJQJaJph"hT6B*CJOJQJaJphtvJ>@TȮ%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%%%%%%%%&%&%v:%&%&gdbh^hgdb h^h`gdbgdUI/h^hgdNrgdNr<>@FXdlҩNV:hԫثîvdvO=O"hb5B*CJOJQJaJph(hbhb5B*CJOJQJaJph"hb6B*CJOJQJaJph(hbhb6B*CJOJQJaJphhbB*CJOJQJaJph%hZ#hbB*CJOJQJaJph(hb%hb5B*CJOJQJaJph"hK5B*CJOJQJaJphhb5CJ OJQJaJ hUI/5CJ OJQJaJ h4@ hUI/5CJ OJQJaJ ,4¬TƮȮuuu`N9`(hbhb5B*CJOJQJaJph"hb6B*CJOJQJaJph(hbhb6B*CJOJQJaJphhbB*CJOJQJaJph%hZ#hbB*CJOJQJaJph(hb%hb5B*CJOJQJaJph'hb%hb5B*OJQJ\^Jph/hb%hb5B*CJOJQJ\^JaJph)hK5B*CJOJQJ\^JaJph!hb5B*OJQJ\^JphȮʮ<"$t,.v.24%%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%v:%&%&%%&%&h^hgdk~ h^h`gdk~$a$gd6h^hgdDgd6 h^h`gd6h^hgd6h^hgd h^h`gdgdUI/ȮʮЮư<X02.˸lZE(h6h65B*CJOJQJaJph"hD5B*CJOJQJaJph(h6h6B*CJOJQJaJph"h6B*CJOJQJaJph(hh6B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph"hK5B*CJOJQJaJphhb5CJ OJQJaJ .~*Dd $*>BJRظ*xڹ8rtf*,.4HJRdܐ~ܥi(hDh66B*CJOJQJaJph"hD6B*CJOJQJaJph(h6h66B*CJOJQJaJphhDB*CJOJQJaJph"hD5B*CJOJQJaJph(h6h65B*CJOJQJaJphh6B*CJOJQJaJph%hZ#h6B*CJOJQJaJph)d־(tֿ޿:tv̷{jU=j/h6h65B*CJOJQJ\^JaJph)hD5B*CJOJQJ\^JaJph!h65B*OJQJ\^Jph(hDh66B*CJOJQJaJph(h6h65B*CJOJQJaJph"hD6B*CJOJQJaJph(h6h66B*CJOJQJaJphh6B*CJOJQJaJph%hZ#h6B*CJOJQJaJphhDB*CJOJQJaJph .2,.024:Jtz26ǵ縷܌zeRBRBhk~B*CJOJQJaJph%hZ#hk~B*CJOJQJaJph(hk~hk~5B*CJOJQJaJph"hD5B*CJOJQJaJphh6(h6h65B*CJOJQJaJphhmOB*CJOJQJaJph"hmO6B*CJOJQJaJph(h6h66B*CJOJQJaJph%hZ#h6B*CJOJQJaJphh6B*CJOJQJaJph6\`,4T *:̷ߐ}hQ>$hk~hk~B*OJQJ\^Jph,hk~hk~B*CJOJQJ\^JaJph)hD5B*CJOJQJ\^JaJph%hk~hk~B*CJOJQJaJph(hk~hk~5B*CJOJQJaJph"hk~6B*CJOJQJaJph(hk~hk~6B*CJOJQJaJph%hZ#hk~B*CJOJQJaJphhk~B*CJOJQJaJphhDB*CJOJQJaJph<>2l`b%&%&%v:%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&%gdUI/$a$gdh^hgdh`hgd h^h`gdgdh^hgdk~ h^h`gdk~gdk~:<>DZjr~JXr~ɴm]H(hh5B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph"hk~6B*CJOJQJaJph(hk~hk~6B*CJOJQJaJphhk~B*CJOJQJaJphhDB*CJOJQJaJph(hk~hk~5B*CJOJQJaJph"hD5B*CJOJQJaJph!hk~5B*OJQJ\^Jph%hZ#hk~B*CJOJQJaJph@028@J|*2l4FL^`ܲ젎|xܲܲh"h5B*CJOJQJaJph"hD5B*CJOJQJaJph"h E5B*CJOJQJaJph(hh5B*CJOJQJaJph(hh6B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJph%hZ#hB*CJOJQJaJph(`bhUI/h5CJ OJQJaJ .1h:pZ#. A!n"n#n$n%D@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listye@ aHTML - wstpnie sformatowany7 2( Px 4 #\'*.25@9CJOJQJ^JaJ4W@4 p Pogrubienie5\J  "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "& "&T+"#*2;:WBJQZahpcxĀrϣ]е$J   2Mm"#$%&'()9:   &:;<=>?Tfgh{|#$9,-AJK\p'()*+D  N O i  + UVkD201S1?@b{|GHk{|)*@ !!!!!!"""f####m$n$$)%g%h%{%!&"&6&&3'4'E''''|(#)$)=)"*#*@*+=+>+W+,H,I,c, -=->-S-(....P/x/y//000e12222333s4444n5o5566667o8p8q8z8{8888Z9[9i99:::;:S:::;;;;i<j<<==/====+?,?A???@@@@ZA[AsA%BWBlBBBBCCC;Dtuu/uuuuvvvawwwwcxxxuyvyy?zvzwzz%{{{{E|F|C}D}E}X}Y}}}~~~\]o'3-,ԇpq̋͋&'=ލю`,-Cΐڑۑ˒2ē1-T ř"r`ĝŝƝٝڝ (2&'A ˣ̣ͣΣϣϤ6%&= \]aʮˮDEe UVl!eεϵеx#$9ؽTUbc.^_|:OPl45N01G^_y"#4YZk`ax hiJKa#$4hi%&?FGa**CDZ-.Bghpde~"#5Z[x89R31 CDZNOg%&="#$9ij|*+E78NSTl $a}~&STij02378aYZ2yI L 00x0x00000000 000 00000000000000000 0000x00000000000000000000000000x0000000000000 00000000000000000000000000x000000000 0 00 0 00x000 0 00 0 00 0 000(00(0(00(0(000(0 0(0 0 0(0(00(0(00(0(0(0 00 00(0(0(00(00 0(0000 00(0 @00 00(000000000000(00000000000000000000(000000(00000000808000x080000808080008080008080800080000x080@0@0@080@0080@0@0 000@080@0@080@0@080@0@00@0@08080@080000H00@0H0H0@0H0H00H0H0@0H0H000H0 0H0H00H0H0@0H0H0H0@00H0H00P0H0P0P0H000P00H@0 0H0H0P0H0H0P0P0H0P0P0H0P0P000P0H0X0P0P0X00P0X0X0x0P0P0P00000 0 0P0X0X0X0P0X0X000X0X0X0P00X0X000`0`0X0`0`0`0X0`0X0`0X0`0`0`0`00`0`0X0`00X0`0`0`00`0`00h0x00h0h0`00h0`0h0h0`0h0h00h0h00h0h000h0h0`00h0h0h0h0h0h0 00p0p0h0p0p0p00p0p0p00p0p0p0h0p0p0h00p00h00p0h000p0p0p0p0p0p0p0p0p0x0x00x0x0x00x0x00x0x0p0x0x0 0x0x0 000x0 00x0x0x0x0x0000x00x00 000x00x000 00 00 000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 00000000x0000x00x00000000000000 00000000000000000000000000000 0 000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000@0000000000 000 000 000x0000000000000000000x000000000000000000x000000000 000000000000000000000000 000000 00000000000000000 0000000000000000 080000000@00000000000000 0000 0080800 00x0000000000000000000000x000000000000000000"#$%&'   :;<=>?f{#9,-AK\p' N i  + UkD1S?b{Hk|)*@ !!!!"f###m$)%g%{%!&6&&3'E'''|(#)$)=)@*+=+>+W+,H,c, -=-S-(...P/x/00e122233s444n5566667o8z8{88i9::S::;;i<<=/==,?A??@@@ZAsA%BWBlBBBCC;DQDDD EEEFdGGJH`HSIiIJJ+JJJKKKCMDMfMN(NNOPPPQQ RnSoSTxT2UoUU"VOVeV WWWCXXYZZZZ;[N[[h\~\]0]]]^^Z_!`"`;``aaaRb)c?cc dddee~fffggzgg?hPhhiijjkTljl/mam"ntu/uuuvvawwwcxxuyy?zvz{{{E|C}E}X}}}~~\o3ԇp̋&ю`,-ΐڑ˒ē1T ĝٝ (&AϤ6%= ]aʮˮDe Ul!ex#9ؽT.^_|:Ol4N01G^y"Yk` J#4h%?Fa**CZ-gpe~"Zx831 CNg&="i*E7S $a}i027Y2I L A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A00A0A4A04tA083A00A00A0B1A02A0B1A0q0A02A02A00A01A00A01A0{1A0<0A00A00A00A0^0A00A00A0^0A0^0A0 1A0 1A0b0A01A01A0f0A0A4A02A00A00A018IA0b1A00A00A00A0\1A0d0A00A01A01A01A0$1A0I0A0R1A0Z1A0d0A01A0E0A01A00A00A0d0A00A0f1A0d0A00A0U1A0m0A00A0q0A02A02A00A0R1A0E0A0F3A0E0A0A4A094A00A00A0l0A0C0A091A0:0A00A00A094A00A00A0v0A0Q0A01A010A0t0A00A00A010DA01A0c0A0c0A0C0A01A01A0|1A00A02A01A01A0 3xjA0 3A00A03A03A00A02`A02A02A0D4A0D4A00A0w0A0 2A00A0Q0A0\3A080A0\3A080A080A0f3ltA0f3A0f3A00A0A4A0Y4PA0Y4A01BA0Q0A0m0A0@0A02<]A03A00A0Y4A00A02A0~1A00A0B1A0q0A0n3A03A0F2A0I0A03A03A02A02A0q0A00/A00A00A01A01A01A02A02A011A00A03A0I0A00A00A0F2A00A0u3A0\4A0\4A0.2A0A4A0$1A00A00A0$1A0$1A01A04A0I0A0$1A0I0A0I0A02A0A4A0A4A01A00A010KA0{0A00A0{0A0K0A03A03A0t2A0:0A060A03A03A02pPA02A01A01A0d0A010A00A02A00A03A0k2@0@0A03A03A00A0Q0A02gA0@0A02_A080A0K0A00A01A00A0s1=A0/0A0t1A0c0A0b1A02A0@0A02A00A00A03A0@1A0+0A0'0A0w2A0:0A02A01A01A03A0A4A0 2A00A01A0m0A00D@0A02A00A00A0I0A01A01A00A0A4A0A4A0A4A0A4A0k3tA0k3A00A02DA02A02A02A0q3A0(2A0s3A0A4A03A0 0A03A03A02A03A03A02A00@0A02A02A093A02A0V4A02A00A0A4A04A00A061A0H4A04A0H4A0g4ؘA0H4A03A03A0A4A04D@0A0A4A0A4A0A4D|0A0,5dA0A4A000@0@00A00A000A0o4D00A00A00A0{4Dԑ0A00@0@0@0@0@0@0@0@0A00@0@0A00@0@0@0@0@0A0[3A0A4A00A0A4A054`A01@G@0@0A054A054A00A00A00A00@0@0@0A01EA00A0v4A01A01A00A0j0A0X2VA0X2A00A0 2NA01A00A0 0A03A0I0A0E0A00A060A0Q4pA00A03A0 0A0W2VA0q0A0m0@0@0A00A00A00A0R4A0w0A0j4,A0j4A03A0 0A04 A00A00A00A00A00A0:2SA0v0A02$NA03A02@0A00A01A01A02A0%0A0%0A00A0f0A0^4A092A092A0:2A0J3A0<0A0o2A0<0@0A0^4A02A00DA0x4A00A0x4A02A03A0/3hnA0/3A00A0y4@0@0@0@0@0A0c3A0h2A03A03@0@0@0A03@0A01A01A0x4A00A03A080A00A03|A03A0(2A00A03A00A04<A00A0[0A03A03A00A0I0A00A03A050A050DA00A00A00A02A00A00A0H4@0A0m2A0m2A0O3A04A0O3A0<0DA03A00A00A02A00A00A0G0DA00A0'0A00A01A01A00A070A04A03A02A03A0g3A00A00DA00A00A00A04A0n3DA0~3DA00A0z4A03A00A0N3D0W#L \tV"*&^).2Z;@CGK MQHTV\d`dXi:or wy}ćH2^ޣȫ^ d B&L*Fbj\6 >fDTxP, Z b .`H $'+.l1>FADHBLOS6VZ`6dhk\p*vz8DbZjƜnȮ.d6:`bmnoqrstvwxy{|}~L .&4&CK3V``lx|V.tzX j '2vGR`"lz tȮbpuzb-9FNOSTZ'207 IS *Y\z.8 R \ p s  : = S ]  L V s v $-3Zax~1};BL^5=$)DL^c*;GM$/CN(-/2L_ Nax}!4KP.8v ( l v ~ a!j!!!!!""""*"""##r$w$$$l%q%%%''8'='w'|'+(6(=(D(()1)))B+L+++++M,X,,,1-;-B-L---....}//m0u000001111 22?2G233333333334444s5}5666-68899D9J9_9c9999:::;;@;F;;;;;;;8<@<n<v<<<=%=m=v=====>>>>>>0?7??????ADA_AkAAAAABB[BcBBBBB;CBCvC{C~CCCCCCCCDD@DGDjDpDDDDDDDDE#E)EBEIEEEEEEEfF|FhG~G H!HHHHHIIIJJJJJ>KFKKKKKOLWLyL~LLLLL'M,MHMPMMMMMMM NNNNNNNNOOOOOOPP8PJPPPPPPPaQlQQQgRkRRRSSSSS"SsS}SSSSS}TTU UtU~UUUUU(V1VTV^VeVsV{VVVVyW}W~WWWWWWWWWWWWXXXXXXXXFYPY ZZ}ZZ@[F[[[\\K\O\P\W\`\e\m\u\\\]]^ ^^^^___j___'`2`r`}```5asssss't2tttttu'uuuuuKvUvvvw www+w2wwwx'x/x6xFxMx=yEy{yyzz"z)z|zzzz{{~{{{{{{.|3|-}2}$Āр5@ւނR] %OWޅ3:>E#ڇv~ˆʈ3;ҋڋQY,4qyȎlt2:}Ԑېܐ*2!);FpxϓғӓؓΔ֔$ckǖΖϖ֖Z`am(4:BRYښݚLOwߝW_wɞ=HO\fq '֡͡ ,57@Ңע ԣۣݣAHIPSUBJR[gmx~/:DUƨ˨ȩͩ֩ة v*9 "Юޮ J\ OV[b Xcյݵ;C"5>BKLRȷɷ˷̷з <BNVEMtzֹ۹ܹ IMOTU]`fgy{ʺ)/`eǻѻ!)1.6½ͽ վ׿ݿ (S[dq"dpr{%*Ua:D/5dpX^ (-3>AD_dDIfn#=#.14PX).nv+6LRY_!X^IP{38ejMT$)KPjv[a-3`i>G )&doblIQfm;EJQ TZ+1-3)0ah &ot0:EIJM=DFMovw~"Yblq$)\e >@EN }W]}/:AD3>RU_b&*di  #%)*5osuyz L Db?S !x)*Kd >QY$%uJ c $ ` j ! + K L l ) K Z d 7ARSkxu!?r}e,- _~<=&xy2$Qj=[ DE enKd&' (!C!!!!!"">"~""'#A## $W$Y$$%%%%%&&^&y&&&w''''''m(o(()m)v)**{**++++ , ,,,,---..A/C///00111111?2[22223333334d4f444_5a5I6c666 7'777 8.8889'9W9X9999:::::::@;Z;z;;;<D<N<f<g<<<<<==m======P>p>>?????S@k@@@ A,AWAXAAAAB"B#BBBBBBB;CVCXCcC~CCCCCCCD/D0DQD\DDDDDDDDD EEBE]ExEEEEEE F(FFFFF"GKZKoKzKKKKL[LfLLLLM@MAMMMMMMMNNcNNNNNNBO\OOOOO8P^PPP:QVQQQQRHRMRRR3STSSST TTT#U%UUUVVVVVVFW\WWW4X6X~XXY.Y|YYPZfZZZ[[[[\\.\O\\\!]#]]]_9__ `r``````ha~a!b;bbbcc{ccccdd e%e]eeee f(fnfpffgWgYggghhhhXYx̤ͤӥ lߨb|֩ةE]Yaګ'F^_ ,dmدABG`{˱Oj г۳Xw{bc!:GPuvҶ "TnEaOz{˺`ym.J"+QR !ſ̿d6fq+7[\78n9Ebn|} aj&1]^Rt@NPqARGH !l6>"#( YsXr*1SCO}-8de%;0K[u7C(bJTdJa35;Y}?Aj-G{}a| :\^{w\y4L my[q & dgnq%B>Z $>AHKht{AXB^"?BIL}FZc j ("0Yz &Q^ R^9Q5DL 33333'?Sgh|9-AK\+D O i + VkD21S1b>Hku|*@ !!!!""O#f###n$$h%{%"&6&4'E'''$)=)#*@*>+W++,I,c,>-S-..c//003344o55g6666q8{888[9i9;:S::;;;j<<=/===?A??@@@AZA[AsAWBlBBBCCbib)c?cddeeffhgzggg@hPhhiiijkUljlm/mbmwm"ntttu/uuuvvTwawwwvyywzzz${{{~~]o'уń,qh͋'=6ю-Cqۑs2ړߕ-ITorڝ (2ǡA ϣ`Ϥ6&= ˮbeVlγ!y0eеO̺ 1`ӻؽ-A.)^_|l5N1G_yR#4Zkax Ka$4i&?9a**Z.Be~#5'x+R31 DZOg%&=$9j|+E8NTl $}._CD3@>aI L FNL K+_D$MDP4:s,T4@ _F xp]~' vH#0OPU`%>Ctfi1wC0sc8 M g !!.!L!M#b%:H%T&Z&=8't'i(!(>( 7)T)x+,6S,-UI/,0 101P2$3#4t5>w5W688)C94H9P9_+: <"<Ea<M>KO> aAEBTcCFdGIsJXL^$MmOxOVOX Yt\]J^n/`^`a-a`acvTcYd adZebje?Cfdf ggIgrTgk]gjh\iTjjFjRjkGk];knbnH!ohiopNr lt8w xQ@x_x&y8ty|3-|!}k~NIic,8%T1MuZ< g|h #b E7@1!$s :*T"l>lU_mr2*Qba~XH]r:^ U] Ase8qheK aDxw Z|Aa$WXR *wg^x{5 *,6*g3rnn(-# h()j-D;M44GI4afr*(W.x EJzZ+yR]kSwZ:`H*< !Z8[Ke@@@B@D@F@H@J@L@P@R@T@@@X@Z@\@^@d@f@h@j@l@p@r@v@x@z@|@~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7GeorgiaI& ??Arial Unicode MS71 Courier?5 z Courier New"1FFqF%d %d Ynn43QH)?i(BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA informacja informacjaOh+'0 ( D P \ ht|BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA informacjaNormal informacja2Microsoft Word 10.0@F#@^| @`l @`l %d՜.+,0 hp|  BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXY[\]^_`ahRoot Entry F`ȁ j1Table!WordDocument0SummaryInformation(RDocumentSummaryInformation8ZCompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q