ࡱ> |~{q`fvbjbjqPqP.::1)hhhhhhh>44r 9(8888888$:h<\8h8hh9&&&"hh8&8&&5|hhq7 $!E"u689096J=%J=$q7q7J=h8&88&9r r r dr r r |tJ:hhhhhh BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEAMIE ZBRODNIA KATYCSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorw Biblioteki Pedagogicznej w CheBmie ZebraBa: Marta KozieB CheBm, kwiecieD 2009r. Zwiatowy DzieD Pamici Ofiar Katynia jest obchodzony HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/13_kwietnia" \o "13 kwietnia" 13 kwietnia, w rocznic opublikowania przez Niemcw w HYPERLINK "http://pl.wikipedia.org/wiki/1943" \o "1943" 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobw oficerw Wojska Polskiego. DRUKI ZWARTE Bibliografia zbrodni katyDskiej : materiaBy z lat 1943-1993 / Maria Harz .- Warszawa: Wojskowy Instytut Historyczny Centralna Biblioteka Wojskowa, 1993 Charkw, KatyD, Miednoje : polskie cmentarze wojenne / red. i oprac. graf. Andrzej Spanily. - Wyd.2.- Gdynia : "Rymsza", 2000. - 231, [1] s. : fot. ; Tekst rwnie| w jz. ang. i ros. ISBN 83-914184-2-1 Dramat katyDski / CzesBaw Madajczyk .- Warszawa: "Ksi|ka i Wiedza", 1989. - 188, [4] s., [16] s. tabl. : faks., fot., mapy, portr. ISBN 83-05-12376-6 Dzieje sprawy Katynia / Jerzy Aojek [nazwa], (Leopold Jerzewski) [pseud.].- BiaBystok: "Versus", 1989. - 74, [14] s. : fot., 2 mapy, portr. ISBN 83-7045-001-6 Golgota Wschodu: materiaBy pomocnicze dla nauczycieli w 60. rocznic zbrodni w Katyniu : konkurs szkolny / [oprac. zespB pod kier. Wojciecha Ksi|ka w skBadzie K. Kawcki i in.] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej.- Warszawa : [MEN], 1999. - 95, [1] s. : il. ISBN 83-88035-22-3 KatyD / Janusz Kazimierz Zawodny ; z przedm. Zbigniewa BrzeziDskiego ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - [2 wyd. polskie (1 krajowe)].- Lublin ; Pary| : Wydaw. TNKUL : Editions Spotkania, 1989. - 326, [1] s., [36] s. tabl. : faks., fot., pl., KatyD: dokumenty ludobjstwa: dokumenty i materiaBy archiwalne przekazane Polsce 14 pazdziernika 1992 r. / tB. dokumentw Wojciech Materski .- Warszawa : Instytut Studiw Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1992. - 183 s. + Mapa : Las KatyDski - rejon egzekucji i doBw [mierci, zBo|. 14 x 18 cm ISBN 83-85479-19-8 KatyD - Golgota Wschodu: materiaBy z sesji historycznej, ktra odbyBa si w dniu 6 marca 2000 r. w Zespole SzkB Technicznych w CheBmie / zebraBa i przygot. do druku Ewa Betiuk; Samorzdowy O[rodek Doskonalenia Nauczycieli w CheBmie .- CheBm: SODN, [2000] KatyD: lista ofiar i zaginionych jeDcw obozw Kozielsk, Ostaszkw, Starobielsk / wstp i oprac. Andrzej Leszek Szcze[niak .- Warszawa : "Alfa", 1989. - 366, [2] s. : fot., mapy ISBN 83-7001-294-9 KatyD, Miednoje, Charkw - ziemia oskar|a: z prac badawczych i ekshumacyjnych prowadzonych w 1994 roku na cmentarzach oficerw polskich zamordowanych na Wschodzie / [red. nauk. Andrzej Kola, Andrzej Przewoznik].- Warszawa: Rada Ochrony Pamici Walk i MczeDstwa,1996 ISBN 83-905590-0-5 KatyD& : nasz bl powszedni / Wojciech Materski.- Warszawa: Zwiatowy Zwizek {oBnierzy Armii Krajowej: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2008 (Biblioteka Armii Krajowej) ISBN 978-83-7399-278-8 KatyD: problemy i zagadki : dedykowane Jzefowi Czapskiemu / [red. Jerzy Jackl].- Warszawa: "Pomost", 1990 (Zeszyty KatyDskie ; nr 1) KatyD: relacje, wspomnienia, publicystyka / wstp i oprac. Andrzej Leszek Szcze[niak.- Warszawa: "Alfa", 1989 ISBN 83-7001-296-5 KatyD: stalinowska masakra i tryumf prawdy / Allen Paul ; z ang. przeB. i oprac. red. Zofia Kunert. - Wyd. uzup.-Warszawa: Zwiat Ksi|ki: Rada Ochrony Pamici Walk ISDN MczeDstwa, 2007 ISBN 978-83-247-0956-4 KatyD: tBo historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szczeniak.- Warszawa: "Alfa", 1989 ISBN 83-7001-295-7 KatyD w [wietle badaD terenowych: 1994-1995: praca zbiorowa / pod red. Mariana GBoska.- ToruD: Dom Wydawniczy "Duet", cop. 2003 ISBN 83-918712-5-8 KatyD - zbrodnia bez sdu i kary / Jzef Mackiewicz ; zebraB i oprac. Jacek Trznadel .- Warszawa: Polska Fundacja KatyDska : "Antyk", 1997 (Zeszyty KatyDskie, ISSN ISSN 1426-4064 ; nr 7) Bibliogr. publ. o Katyniu s. 465-469. - Indeks. - Tekst cz[c. tB. z ang., niem., ros. ISBN 83-86482-32-X KatyD: zbrodnia i kBamstwo / Tadeusz A. Kisielewski.- PoznaD: Dom Wydaw. "Rebis", 2008 ISBN 978-83-7510-219-2 Ku cmentarzom polskim w Katyniu, Miednoje, Charkowie / [pod red. Marka TarczyDskiego].- Warszawa: Niezale|ny Komitet Historyczny Badania Zbrodni KatyDskiej, 1997. - fot., 2 pl., 1 rys. ; (Zeszyty KatyDskie, ISSN ISSN 1426-4064 ; nr 8) ISBN 83-905877-2-6 (NHKBZK) Lista katyDska: jeDcy obozw Kozielsk, Ostaszkw, Starobielsk i zaginieni w Rosji Sowieckiej / oprac. Adam MoszyDski.- Warszawa: "Omnipress": Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989. - Reprint IV wyd. Londyn, 1982 r. nakB. "Gryf" ISBN 83-85028-81-1 Lubelska lista katyDska / oprac. Adam Winiarz.- Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997 ISBN 83-227-0928-5 Mj Ojciec. Cz. 2 / [oprac. red. StanisBaw Maria Jankowski].- Krakw: Instytut KatyDski w Polsce, cop. 1995. - Zawiera wspomnienia nadesBane na konkurs "Mj Ojciec" ISBN 83-85958-28-2 (WZP) Oprawcy z Katynia / WBadimir Abarinow ; przekB. Walentyna Dworak, Klaudia RumuDska.- Krakw : SpoBeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007 ISBN 978-83-240-0792-9 Ostatnie ldowanie: lotnicy polscy zamordowani, zaginieni i zmarli w ZSRR IX.1939 - IX.1942 / Jerzy Pawlak.- Warszawa: Rada Ochrony Pamici Walk i MczeDstwa: Fundacja "Historia pro Futuro", 1994 ISBN 83-35408-40-1 BV X  P R }j}b}}j}b}Shqh8B*CJaJphh CJaJ$hqh3@ 0J>*B*CJaJphhqh3@ CJaJjhqh3@ CJUaJhqh3@ B*CJaJphh3@ B*ph#h8h3@ 5B*CJ\aJphh5B*CJ\aJphh 5B*CJ\aJphh 5B*CJ \aJ ph#h h 5B*CJ \aJ phDFHJLp  " $ P R T V X Z \ T $-DM a$gd$-DM a$gd8$-DM a$gd $-DM a$gd fvR T n p  X p *hnijzkZZKZp$jv޿ްppppްaahqh,}B*CJaJph hqh,}5B*CJaJph hqha75B*CJaJphhqha7B*CJaJphhqh{5B*CJaJphhqh'B*CJaJphh5B*CJaJph hqh{55B*CJaJph hqh'5B*CJaJph hqhr?h5B*CJaJph$&$XR^ & ( : j òááÐÄÄáveTeT hqh'5B*CJaJph hqh5+z5B*CJaJphh5B*CJaJphhB*CJaJph hqhp<5B*CJaJph hqha75B*CJaJph hqhr?h5B*CJaJphhqha7B*CJaJphhqh'B*CJaJphhqh,}B*CJaJphhqh3@ B*CJaJphj z !(!.!B!~!!!!!!!!!."""### $òvgääVGhqhB*CJaJph hqh|5B*CJaJphhqhr?hB*CJaJphhB*CJaJph hqh'5B*CJaJph hqh5+z5B*CJaJphh5B*CJaJph hqha75B*CJaJphhqha7B*CJaJphhqh'B*CJaJphhqh5+zB*CJaJphhqh1GB*CJaJph !!~##`$b$%%''((**,,--//F0H011OgdVI & Fgd| & Fgda7gda7 & F $^$`$b$$%%%% &J&'''' (D(P(f(((((() )οαteeeTCT hqh/j5B*CJaJph hqhVI 5B*CJaJphhqh5+zB*CJaJphhB*CJaJphhqh'B*CJaJph hqh'5B*CJaJph hqh5+z5B*CJaJphh5B*CJaJphhqha7B*CJaJph hqha75B*CJaJph hqh|5B*CJaJphhqh|B*CJaJph )&)h)t)x)|)))**.*h******+4+r++++++,6,<,,,,--,-òrraҁ hqhhNXN`NNNNNNNOO@OROOOOOOOPqbbbqbbbhqhhRJRRRпްteVGGhqhlB*CJaJphhqh3@ B*CJaJphhqhBqBB*CJaJphhqhB*CJaJphhqh`B*CJaJphhqh/jB*CJaJphhqhPB*CJaJphhqhhaRaTahaaaaa b bb.bJblbbbbbb&cTcbccᷦudUFFhqhp<B*CJaJphhqhPB*CJaJph hqhrp5B*CJaJph hqhp<5B*CJaJphhqh@\)B*CJaJph hqh@\)5B*CJaJph hqh.5B*CJaJphhqh,}B*CJaJphhB*CJaJphhqh|B*CJaJphhqhrpB*CJaJphhqh.B*CJaJphcccccccccd:dldddd0e4eteveeee fJfdffffggghXhlhhhhh.iHiiiijBjfjj*l.lhqh8B*CJaJphhqh.B*CJaJphhqhPB*CJaJphhqhlB*CJaJphhqh@\)B*CJaJph hqh@\)5B*CJaJphhqh1GB*CJaJphhqhXB*CJaJph0.lDlNllll&m,mrvrrrrr s^sxssssst>t|tttt u6uôÒôppaaRaphqh 7 B*CJaJphhqhB*CJaJph hqh5B*CJaJph hqh.5B*CJaJph hqhhu@u`u|u~uuuuv&vVvfvҴhqh 7 B*CJaJphhqhp<B*CJaJphhqhB*CJaJphhqh.B*CJaJphhqh8B*CJaJph ,1h. A!"#$% D@D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listy6U@6 3@ HiperBcze >*ph)9F^@F 3@ Normalny (Web)dd[$\$6a@6 6 HTML - cytat6]1) "& "& "& "& "& "& "&Bd!1)ec"#$%&8*7867ABB C ( ) j k 01[\fg_`#$=> ./0;<)*cdVWFG !tu$$$$2&3&&&&&|'}'j(k(3)p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#p#"#$%&8*7867ABB C ( ) j k 01[\fg_`#$=> ./0;<)*cdVWFG !tu$$$$2&3&&&&&|'}'j(k(3)0800000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0000 00 00 00 00 0000 00 00 0R j $ ),-l0PRRTT\WDZV]j_*ac.lq6ufv !#$%&=>?@ACDEFGHJT O\qfv"<BIfvBN1)XX$+mv}np r z  O W , 1 im6;}15%("(FKOT`huxai 2 *4>G&*4;% ( l#v###?$B$v$$$$a%l%%%f&m&u&}&''( (((3)FcMZ7A[\ )9~r|%& X d ' 7CBNFO.@JS[HJ79gi4?5 9 )$*$\$d$$$$$$$$$r%%%%%&&&u&&&&&&&&g'i'''a(b(((&)')3)!*81x.0<#$&&&&3(k(3)3) !vhDa$!@Ȃ6tfs7wuNDޛ{dF6h ^`5hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`5hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`5hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L ^ `LhH.h \ \ ^\ `hH.h ,,^,`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h lLl^l`LhH. ^`5hH. ^`5hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`5hH.h^`OJQJo(hHh pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.{@7wu6t !Da$~j~jVwVwVw , -: 60U=(0r]sg060S#5S#50D0D, -^GU=(0r]sg0bIm^G(' 7 3@ VI Ab@\) 6a7M@BqB1G4HQ'Zr?h/jrph?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrtuvwxyz}Root Entry F!E1TableLn=WordDocument.SummaryInformation(kDocumentSummaryInformation8sCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q