Strona główna
 O bibliotece
    Kalendarium wydarzeń
    Zasady korzystania z usług bibliotecznych (regulaminy)
    Struktura organizacyjna:
    Chełm
    Włodawa
 System zapewnienia jakości
 A k t u a l n o ś c i
 Wydarzenia (opisy, zdjęcia)
 Działalność edukacyjna (opisy, zdjęcia)
 Zestawienia bibliograficzne, publikacje
 Wykaz prenumerowanych czasopism bieżących
 Polecane nowości
 Awans zawodowy nauczycieli
 Egzamin gimnazjalny
 Matura
 Specjalne potrzeby edukacyjne
 KATALOG ON-LINE CHEŁM
 REALIZACJA USŁUG BIBLIOTECZNYCH (ON-LINE)
 
FILIA WE WŁODAWIE
(katalog, działalność)
 Katalogi on-line innych bibliotek
 Linki
 FORUM BIBLIOTECZNE
 PRZETARGI
 Ogłoszenia
 Newsletter
 
 
 
 


Do tej pory odwiedziło nas 144959 osób

Ostatnia aktualizacja:
2012-02-13 13:32:18


Informacja o bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, jest placówką oświatową, służącą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. 1998 nr 67, poz. 754).

Biblioteka powstała w grudniu 1950 r.Stan księgozbioru wynosił wówczas 136 woluminów, zarejestrowanych było 11 czytelników. Obecnie stan zbiorów wynosi 87 621 j. inw. (po odjęciu ubtyków), liczba czytelników zarejestrowanych w działach udostępniania na dzień 31.12.2004 - 4780. W placówce funkcjonuje 5 wydziałów: wypożyczalnia książek, czytelnia, wypożyczalnia zbiorów specjalnych, gromadzenie i opracowanie zbiorów, informacyjno-bibliograficzny. W strukturze jednostki znajduje się również filia we Włodawie.

Placówka prowadzi różnorodne prace kierunkowe i pozakierunkowe. Do szczególnie ważnych, realizowanych corocznie należą:

I. Działalność kierunkowa.
 • wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej (lekcje i zajęcia biblioteczne)
 • instruktaż dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
 • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi (wymiana informacji, zbiorów, dary)
 • współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi (efektem są: wystawy, zakupy z rabatem, dostęp do szczególnej oferty wydawniczej, organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli)
 • wystawy biblioteczne, okolicznościowe (awizowanie nowości, zbiorów dydaktycznych z poszczególnych dziedzin wiedzy)
 • wydawanie publikacji bibliotecznych - dla potrzeb szkół (materiały edukacyjne, zestawienia bibliograficzne)
 • wydawanie informatorów o działalności biblioteki
 • organizowanie konkursów międzyszkolnych
 • współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie aktywizacji środowiska nauczycielskiego, gromadzenia materiałów wydawanych przez ośrodki doskonalenia, prowadzenia szkoleń

II. Działalność pozakierunkowa.
 • usługi kserograficzne i introligatorskie (oprawa materiałów przy użyciu bindownicy)
 • doroczne akcje z zakresu preorientacji zawodowej: "Giełda szkół", "Matura i co dalej?"
 • prezentacje dorobku twórczego szkół
 • wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej (spotkania z twórcami ludowymi regionu, wystawy, warsztaty rękodzieła ludowego)
 • kursy i szkolenia (językowe, zdolności poznawczych, technik szybkiego uczenia się)
 • bezpłatne projekcje filmowe (filmy wideo z własnych zbiorów, ekranizacje lektrur szkolnych, programy popularnonaukowe)
 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji
 • kiermasze książek
 • współpraca ze sponsorami (efekty: dary książkowe, przekazany sprzęt komputerowy, kserokopiarka, drukarka, meble)
 • działalność zarobkowa - środki przeznacza się na zakup zbiorów, materiałów biurowych, środków czystości, druków bibliotecznych, przesyłki, inne
 • prowadzenie informacji o działalności kulturalnej ośrodków artystycznych w regionie i kraju (domy kultury, muzea, teatry)

Uchwała Nr 1 Rady Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie z dnia 18 czerwca 2007 r. pobierz plik

Uchwała Nr 2 Rady Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie z dnia 27 czerwca 2006 r. pobierz plik

Uchwała Nr 1 Rady Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie z dnia 20 czerwca 2006 r. pobierz plik